Udviklingen i arbejdsløsheden | IØ aflevering | 12 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1 (vægter 50 pct.)
Udarbejd en tabel for forsyningsbalancen i perioden 2015-2019 for den danske økonomi i løbende priser, hvoraf det fremgår, at anvendelsen altid er identisk med tilgangen. Udarbejd desuden en figur, der viser den reale BNP-udvikling siden 2005 og forklar ved hjælp af tabeller og/eller figurer udviklingen i arbejdsløsheden i samme periode. Diskutér ved at inddrage yderligere relevant data, om udviklingen i arbejdsløsheden har været ens for alle grupper i samfundet.

Opgave 2 (vægter 40 pct.)
Hør podcasten ’DR/Explainer: hvor kommer pengene fra?’ og gør ved hjælp af tabeller og/eller figurer rede for udviklingen i nettogælden i Danmark siden 2005. Forklar, hvordan en sådan nettogæld opstår og diskutér med afsæt i den vedlagte artikel fra Børsen den 22.januar 2021 om nettogælden udgør et problem for den danske økonomi.

Opgave 3 (vægter 10 pct.)
Gør ved hjælp af en eller flere figurer rede for dollarkursens udvikling siden 2012 og forklar, hvordan udviklingen i perioden må forventes at have påvirket den danske eksport af vindmøller og medicinalprodukter til USA.

Uddrag
Forsyningsbalancen er en måde hvorpå du kan beregne et lands samlede tilgang til varer og tjenester i en given periode.

Det vil være bestemt af dels BNP, men også landets samlede import af varer og tjenester. Det vil altså sige, at BNP og import er det samlede udbud af varer og tjenester i en periode.

For at komme frem til det samlede udbud af varer og tjenester, lægges eksport af varer og tjenester sammen med privatforbruget, offentlige forbrugsudgifter og bruttoinvesteringer

hvilket giver formlen for forsyningsbalancen BNP+M=C+I+G+X. Derfor er det også muligt at beregne BNP ud fra omskrivning af forsyningsbalancen. M, altså importen trækkes fra på begge sider, og dermed har man BNP=C+I+G+X-M.

---

Når man sammenligner de 2 ovenstående kurver, kan det ses, at de følges nogenlunde ad, hvilket også er en indikation af, at BNP og beskæftigelsen påvirker hinanden.

I tiden op til finanskrisen var der i Danmark højkonjunktur, men i 2007 falder væksten og i 2008 er der ingen vækst i BNP’en.

Faldet i væksten af beskæftigelsen sker lidt senere nemlig i 2008, og realvæksten i beskæftigelsen i 2009 er helt nede på -3,1, hvilket er et markant fald.

Dette kan skyldes begyndelsen på en økonomisk krise, hvilket får forbruget til at falde, da forbrugerne bliver usikre på fremtiden.

Når efterspørgslen falder, gør udbuddet det samme. Det får BNP’en til at falde, da der ikke bliver produceret nær så meget.

På sigt er virksomhederne nødt til at fyre en del af deres medarbejdere, da der ikke er arbejde nok til alle, og dermed sker der et fald i beskæftigelsen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu