Arbejdsløsheden | 3 hypoteser | Samfundsfag

Opgavebeskrivelse
1a. Opstil 3 hypoteser, der kan forklare nogle af de økonomiske sammenhænge der kommer til udtryk i tabellen. Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger, hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Hypotese 2: Nedskæringer i den offentlige sektor er skyld i øget arbejdsløshed.
Hypotese 3: Flere arbejdsløse og en mindre årlig indkomst vil medføre en bedre betalingsbalance.
1b. hvad kan der af figur 1 udledes om forskelle løn i Danmark

Uddrag
Væksten skaber øget produktion og øget produktion giver flere arbejdsplader, da lav arbejdsløshed og økonomisk vækst hører sammen. De som bliver arbejdsløse, får en såkaldt nedsat indkomst og må derfor sætte deres forbrug ned. For samfundet betyder det at de fulde ressourcer går til spilde når de ikke er i beskræftigelse.

Fx i 2018 var BNP 226 milliarder euro. BNP’en faldt i år 2012 til 191, hvillket ville svarer til 226/191 = 0,85 % af år 2010, og det er et fald i BNP på 15 %. For at have en økonomisk vækst skal BNP’en vokse med ca 2 % pr år. Når et land er i lavkonjunktur er der lav vækst, lav inflation og højarbejdsløshed.

Ved lavkonjunktur ville markedsmekanismen reguleres sådan at efterspørgslen på produkter ville falde, da folk enten ikke har penge, ellers så tør de ikke at bruge penge, når efterspørgslen falder, har man ikke behov for så mange medarbejder som før, og det medfører at man bliver nød til at fyre nogle, og i værste tilfælde gå konkurs.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu