Udviklingen i Transport | Noter IØ

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1) Beregn på basis af bilag 1 indeks for udviklingen i transport ved forskellige transportformer indenfor Danmark. Indeksberegningen skal tage udgangspunkt i 1990=100.

2) I bilag 2 kan du se et eksempel på prisdannelsen på indenrigsflyvning (København-Aalborg) og udenrigsflyvning (København-London). Udgangspunktet er samme pris uden afgift (600 kr.) og samme afgiftsforhøjelse (100 kr.)
a) Aflæs ligevægtspriser før og efter en afgiftsforhøjelse på indenrigs og udenrigsfly.
b) Forklar hvorfor afgifterne virker forskelligt på priserne på indenrigs- og udenrigsruter. (se kap. 4.1)

3) Overvej fordele og ulemper ved at indføre en afgift på flyrejser i stedet for en lov, som regulerer hvor mange gange en dansker højst må flyve om året – fx to gange årligt:

Uddrag
Personbiler og varebiler under 2.001 kg har haft en stabil udvikling gennem perioden. Man kan se at den faldt efter finanskrisen, men efterfølgende er den stigende frem til år 2016

hvor den falder igen. Udviklingen for busser steg fra år 1994 og falder langsomt frem mod år 2014, hvor den langsomt begynder at stige igen.

Udviklingen for transport med tog, er den som har haft den største udvikling og bliver mest brugt af alle transporter. Kigger man på udviklingen af fly

mellem danske destinationer, steg kurven sig i år 1996 og lå på det højeste den nogensinde har været. Derefter kommer der et stort fald, indtil år 2010 hvor den stiger igen.

Derefter er kurven faldende og lå i år 2018 som den næst mindst brugte transportmiddel. Udviklingen for skibe lå tæt på de andre transportmuligheder frem til år 1996

hvor den derefter falder drastisk og bliver ved med at ligger langt under de andre kurver for transport. Den begyndte dog at stige fra år 2012.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu