Transport i Danmark | Analyse | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Besvarelse A
- Beregn på basis af bilag 1 indeks for udviklingen i transport ved forskellige transportformer indenfor Danmark. Indeksberegningen skal tage udgangspunkt i 1990=100.
- Personbiler og varebiler under 2.001 kg.
- Busser i alt
- Tog
- Skib
- Fly, mellem danske destinationer

Besvarelse B
I bilag 2 kan du se et eksempel på prisdannelsen på indenrigsflyvning (København-Aalborg) og udenrigsflyvning (København-London). Udgangspunktet er samme pris uden afgift (600 kr.) og samme afgiftsforhøjelse (100 kr.).

Aflæs ligevægtspriser før og efter en afgiftsforhøjelse på indenrigs- og udenrigsfly. Forklar herefter hvorfor afgifterne virker forskelligt på indenrigs- og udenrigsruter.
- indenrigsflyvning (København-Aalborg):
- indenrigsflyvning (København-Aalborg):

Besvarelse c
- Fordele:
- Ulemper:

Opgave 2
Besvarelse 2.1
Analyser på baggrund af bilag 3 årsagerne til den forventede økonomiske vækst i Danmark i 2020.
- Ud fra de samfundsøkonomiske mål, vil jeg analysere bilag 3
- stigende ledighed
- Økonomisk tab
- Ustabil inflation
- Uligevægt på betalingsbalancen
- Miljømæssige forhold

Besvarelse 2.2 A
Med udgangspunkt i din analyse i opgave 2.1 samt bilag 4 og 5 skal du vurdere fordele og ulemper ved at lempe finanspolitikken.
- fordele ved at lempe finanspolitikken.
- Ulemper ved at lempe finanspolitikken.

Besvarelse 2.2 B
Diskuter om det i den nuværende økonomiske situation kunne være hensigtsmæssigt, at staten øger grønne investeringer med 10 mia. kr. jf. målet om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Finansieringen sker gennem øgede passagerafgifter på flyrejser på 10 mia. kr.
- Inddrag overvejelser om

Opgave 3
Folketinget har med alle partier (undtagen Nye Borgerlige og LA) vedtaget en ny klimalov om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Det er kun målet man har vedtaget. Den endelige udformning med miljøpolitiske instrumenter er (pr 1. marts 2020) endnu ikke på plads.

Du får som miljø-økonomisk rådgiver for regeringen til opgave at skrive et notat på maksimalt 600 ord.

Notatet skal indeholde en præsentation af egnede tiltag og en vurdering af konsekvenser af disse tiltag. Skriv notatet med udgangspunkt i bilagene 6, 7, 8 og 9 samt dine besvarelser af opgave 1 og 2.

Besvarelse A
påvirkning af udvalgte økonomiske mål

Besvarelse B
Fordelingsmæssige virkninger

Besvarelse C
betydning for konkurrenceevnen
- Fordele
- Ulemper

Uddrag
Hver dag rejser tusindvis af danskere rundt i verden, og er med til forurene miljøet, ved at udlede tonsvis af co2 udslip. Denne ordning går imod de samfundsøkonomiske mål, som handler om at behandle og bevare miljøet godt.

de økonomiske svage som bliver ramt af dette hvis de fx har familie i udlandet. Hvis man begrænsede antal rejser om året, ville folk der normalt ikke rejser have mere trang til at tage en tur til de varme lande et par dage og opbruge sine årlige rejser.

Folk som arbejder globalt ville have et kæmpe problem med transporten og ville bruge private transportmidler, overordnet set ville det øge co2 udledningen hvis alle gjorde dette.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu