Uafhængighedstest | Matematik | 10 i karakter

Indledning
En hypotesetest kan opfattes som en antagelse, som man ønsker at tjekke gyldigheden af. H0 kaldes nul-hypotesen, som er den hypotese man som regel tager udgangspunkt i.

Nul-hypotesen er en antagelse af om, at der er uafhængighed i en population af elementer. H1 kaldes alternativ-hypotesen.

Det er den hypotese, som man vælger, hvis hypotese-testet viser sig, at nul-hypotesen H0 må forkastes.

Uddrag
Beregningen af sandsynligheden for at få en q-værdi i en andens stikprøve, der er større end den samlede afvigelse altså q.

Hvis sandsynligheden er lille, er der tale om en stor afvigelse, og derfor må der være afhængighed.

Og omvendt hvis sandsynligheden er stor, har vi med en lille afvigelse at gøre, og derfor må der være uafhængighed. For at afgøre om sandsynligheden er stor eller lille, bruger vi det såkaldte

signifikansniveau. Et signifikansniveau α bliver typisk valgt til at være 0,05. Det vil sige at hvis p- værdien er over 0,05 er der tale om en ”lille afvigelse” og omvendt hvis p- værdien er under 0,05 har vi at gøre med en ”stor afvigelse”.

Signifikansniveau α kan skrives således: = max P (forkaste H0 | H0 er sand).
Til sidst kan vi konkludere at man accepterer H0 hvis p-værdien er større end , ellers forkaster man H0.

Hvis : H0 accepteres og der er derfor uafhængighed.
Hvis : H1 accepteres og der er derfor afhængighed.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu