Trigonometri | Opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Del 1. trigonometri 3
Del 2. rentes regning 8
Del 3. lineære funktion 10
Del 4. eksponentiel funktion 13

Uddrag
Rektangel (Orange)
For at arealet skal vi bruge sidelængderne

Formel: A=l•b
l=200m
b=100m

A=200⋅100
A=20000m^2

Nu skal vi finde omkredsen der skal vi igen bruge sidelængderne
Formel: O=2⋅(l+b)

l=200m
b=100m

O=2⋅(200+100)
O=600m

---

Når vi kigger på de 2 trekanter kan vi se at de tilsammen danner et rektangel, så derfor kan vi gøre noget smart.

Vi starter med at finde arealet af selve rektanglet og derefter dividere vi det med 2 da vi kan se de 2 trekanter er lige store.

Formel:A=l⋅b
l=200m

b=100m
A=200⋅100

A=20000
A=20000∕2
A=10000m2

A(grøn)=10000m2
A(blå) =10000m2

Så er det blevet tid til at finde omkredsen på de retvinklede trekanter. Og nu skal vi bruge Pythagoras a^2+b^2=c^2 eller kat^2+kat^2=〖hyp〗^2.

Vi kender begge kateter og vil gerne kende hyp, derfor sætter vi dem ind i den ovenstående formel:〖kat〗^2+〖kat〗^2=〖hyp〗^2

Kat1=200m
Kat2=100m

hyp^2=〖200〗^2+〖100〗^2
hyp=223,6068m


Nu har vi fundet ud af at hyp=223,6068 det skal vi så bare ligge til de andre sider for at finde omkredsen
O=200+100+223,6068

O=523,6068m
Da de to trekanter er lige store, er omkredsen den samme ved dem begge 2.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu