Indholdsfortegnelse
1) Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Top Toys for årene 2015/16 til 2017/2018 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.

2) Forklar hvordan TOP TOYS´ forretningsmodel har været udsat for disruption og vurdér Top Toys fremtidsudsigter.

Uddrag
Top Toys afkastningsgrad er faldet med 35,3 PP i løbet af 2 år til -34,4% i 2017/18. Dette betyder, at virksomhedens har en negativ forretning af den inviterede kapital, hvilket er meget bekymrende. Afkastningsgraden er betydelig dårligere end markedsrenten, der ligger på 2-3%.

Top Toys overskudsgrad er faldet med 15,5 PP fra 2015/16 frem til år 2017/18, hvor den er -15,1%. Dette betyder, at virksomhedens omkostninger er højere end dens indtægter, dvs. de taber penge og derfor har en negativ overskudsgrad.

Aktivernes omsætningshastighed er steget 0,115 PP til 2,28 i 2017/18, selvom Top Toys økonomi ikke ser lys ud. Grunden til dette, er at summen af aktiver er faldet mere end omsætning.

Det skyldes at året resultat har været præget af nedskrivninger bl.a. til goodwill på 1,66 mia. kr. (aktiv i balancen) samt en række engangsudgifter til ERP-implementering og organisatoriske restruktureringer. De negative resultater har påvirket egenkapitalen og dermed også balancen negativt.

Top Toys gældsrente ligger på 3,5% i år 2017/18 og er derfor højere end afkastningsgraden, der ligger på -34,4% Dette betyder for Top Toys, at de har en negativ rentemarginal, dvs. Top Toy taber på at arbejde med gæld.

Det giver ikke mening at udregne egenkapitals forrentning i 2017/18, da egenkapitalen er negativ. Dette betyder typisk for en virksomhed, at den er gået konkurs.

Virksomheden kan fortsætte med negativ egenkapital, hvis kreditorerne får garanti fra f.eks. ejerne i selvskabet eller tror på indtjeningen vender tilbage.

i Top Toys situation forventede man, at julesalget i 2017 ville kunne redde indtjeningen.