To-gens nedarvning i majs | Opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Fænotyperne vil være:
Materiale:
Hypoteser og resultater:
Diskussion:

Uddrag
Formål:
Formålet med dette forsøg er at undersøge nedarvningen af 2 forskellige gener hos majs samt påvise Mendels 2. lov

Teori: Meiose er dannelsen af kønsceller. Kønsceller har én udgave af hvert kromosom, mens almindelige celler har to udgaver af hvert kromosom.

Hos os mennesker er kønscellerne henholdsvis sædceller hos mændene og ægceller hos kvinderne. Under befrugtning smelter sædcellen sammen med ægcellen, så det er kønscellerne, der er udgangspunktet for kønnet formering.

Kønscellerne dannes ved meiosen ved hjælp af kønsstamcellerne, som findes i kønsanlæggene. Meiosen medfører, at en med et normalt diploidt kromosomtal deler sig til fire haploide kønsceller.

Nedenunder vil det blive redegjort for, hvad der sker i meiosen. Forud for celledelingen, befinder cellen sig i interfasen, hvor den er vokset og har kopieret sit DNA, således, at det er fordoblet.

I profasen bliver de fordoblede kromosomer krøllet op, så de bliver synlige. Derudover lægger de homologe kromosomer sig helt tæt sammen

så gener for de samme egenskaber ligger ved siden af hinanden i de to kromosomer. I denne forbindelse sker der overkrydsninger, hvor et stykke af kromatid fra det ene kromosom bytter plads med et tilsvarende stykke på det andet kromosom.

De fire homologe kromosomer, der før lå sammen, er nu ikke længere genetisk ens to og to. Man har i stedet fået en blanding af forældrenes gener. Dette hjælper med at øge den genetiske variation.

I profasen kan vi se, at kernens nucleolus forsvinder, og der dannes tentråde og centroler. I metafasen bliver disse tentråde tydeligere, og kromosomerne placerer sig i midten af cellen.

Tentrådene fra én side af cellen bliver fastgjort til centromerer fra den ene halvdel af kromosomerne

mens det samme sker med tentrådene på den anden side af cellen, der dog bliver fastgjort til centromerer fra den anden halvdel af kromosomerne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu