Indholdsfortegnelse
Caseopgave 18b: Tinglysning (Eksamenslignende Opgave) Del
1. Redegør for pant i løsøre, herunder sikringsakterne.
2. Forklar princippet i TL § 1– prioritetsvirkningen.
3. Giv et begrundet løsningsforslag ved hjælp af juridisk metode.

Case:
1: Redegør for fakta
2: Definer det juridiske område:
3: Beskriv de juridiske problemstillinger:
4: Hvilke retskilder skal anvendes?
5: Forklar teorien bag de anvendte retskilder
6: Sammenhold teori med fakta
7: Konklusion med begrundelse Og perspektiver

Caseopgave 17e: Pant I Forbrugerforhold (Eksamenslignende Opgave) Del
1. Redegør for pantformerne.
2. Forklar hvorfor der skal foretages sikringsakter samt hvilke sikringsakter, der skal anvendes.
3. Giv et begrundet løsningsforslag ved hjælp af juridisk metode

Uddrag
Jensen var en passioneret rytter, og han havde i nogen tid ønsket at deltage i konkurrenceridning. Han vil gerne investere i en ny hest, en firehjulstrækker samt en hestetrailer.

Jensen besøgte et stutteri og prøvede et par heste, og han faldt – selvfølgelig – for den dyreste. Jensen kontaktede også en bilforhandler og så på flere firehjulstrækkere. Han valgte en brugt model til 65.000 kr., som han købte på en ejendomsforbeholdskontrakt.

Traileren fandt Jensen på nettet. Ejeren var en hestehandler ved navn Mortensen. Mortensen accepterede, at Jensen kun betalte halvdelen af prisen straks mod at få pant i traileren. Mortensen fik dog ikke tinglyst sin ret.

Jensen måtte gå i banken for at låne penge til købene, men banken ville ikke låne ham mere end 150.000 kr. Og dette kun hvis de kunne få pant i aktiver, der kunne repræsentere en samlet værdi på aktuelt mindst 200.000 kr.

Jensen foreslog, at banken kunne få pant i firehjulstrækkeren, traileren og i et maleri. Banken ønskede flere informationer om maleriet, før de kunne acceptere.

Banken fik maleriet undersøgt og vurderet, og det viste sig, at det var malet af en af de berømte Skagensmalere, Michael Ancher. Bankens rådgiver overvejede hvilken sikringsakt, han skulle vælge.

Firehjulstrækkeren ville banken have underpant i og gik ind på Tinglysning.dk for at tinglyse panteretten, men her viste det sig, at der var ejendomsforbehold.

Det blev bankrådgiveren forvirret over, da han havde fået oplyst, at bilen helt og holdent var Jensens. Banken fik tinglyst sin panteret i traileren.

Efter nogen tid gik det galt for Jensen. Hesten blev syg og døde. Og Jensen kunne ikke overholde sine økonomiske forpligtelser, så alle involverede krævede nu aktiverne udleveret eller solgt på tvangsauktion.

---

Jensen havde i en længere periode ønsket sig en ny hest, en firhjulstrækker og en trailer. Han kunne ikke finansiere dette uden at tage lån, og han låner penge i banken mod pant i traileren, bilen og et maleri af stor værdi.

Da Jensen købte traileren lavede han en aftale med han kun skulle betale for halvdelen af traileren, men at sælger derimod fik underpant i den. Mortensen som var sælger glemte at få tinglyst traileren.

Efter han havde taget lånet i banken fik de tinglyst traileren. Da de ville tinglyse firhjulstrækkeren fandt bankmanden ud af der var ejendomsforbehold på bilen som bragte forvirring.

Efter noget tid gik det galt for Jensen så de involverede krævede tingene solgt på tvangsauktion.