‘Tilbagetoget fra Dannevirke’ | DHO | 10 i karakter

Problemformulering
- Gør i hovedtræk rede for baggrunden for og forløbet af krigen i 1864

- Analyser teksten Tilbagetoget fra Dannevirke (1912) med henblik på dens svage og stærke sider som kilde og bedøm samlet kildens anvendelighed

- Foretag en analyse af Edvard Lembckes digt For Danmark (7. dec. 1864), med fokus på at fremhæve romantiske stiltræk

- Diskutér nederlagets betydning for den nationale selvopfattelse, samt hvorledes nederlaget blev beskrevet i skønlitteraturen

Indledning
Året 1864 er et år der har sat præg på mange mennesker, men det også afsat et fysisk aftryk i historien. 1864 var et betydningsfuldt år på mange måder lige fra vores kultur og fællesskab, til den danske litteratur.

Krigen skabte en stor nationalfølelse blandt danskerne og kærlighed til landet, hvor den kærlighed kom til udtryk igennem litteraturen.

Selv de værste slag og nederlag blev litteraturen romantiseret, som gjorde at det uperfekte, blev til noget smukt og godt.

I min DHO-opgave vil jeg lave en uddybet historisk redegørelse for optakten til den 2.Slesvigske krig og hvordan krigen forløb sig i hovedtræk.

Jeg vil analysere en beretning der hedder “Tilbagetoget fra Dannevirke”, hvor vi læser om H. Holbøll erindringer. Hvor jeg vil have et henblik på kildens stærke og svage side, hvorvidt kilden er anvendelig.

Derefter vil jeg analysere digtet “For Danmark”, hvor jeg vil fokusere på de mere romantiske stiltræk i digtet.

I slutningen af min DHO-opgave, ville jeg diskutere hvad nederlaget har haft af betydning for vores nation, begivenheder, vores nationalbevidsthed og ikke mindst hvordan krigen gik ind og påvirkede digter og forfatter skrivning

altså hvordan krigen har påvirkede skønlitteraturen og hvordan man kunne se det i skønlitteraturen. Og overordnet til sidst ville jeg give en konklusion på de to analyser jeg har fortaget mig i beretningen og digtet.

Indholdsfortegnelse
1. Indledningen 2
2. Optakten til krigen 3
3. Analyse af Tilbagetoget fra Dannevirke 4
5. Analyse af ”For Danmark” 5
5.Diskussion/vurdering 6
7. Litteraturliste 8
7.1. Primærkilder: 8
7.2. Sekundærkilder 8

Uddrag
I starten af 1800-tallet var den periode der blev præget af den demokratiske tankegang, der begyndte at dukke liberale ideer op og man begyndte at få en mere demokratisk styreform efter enevælden.

Der blev oprettet stænderforsamlinger for Jylland, øerne, Slesvig og Holsten. I stænderforsamlingerne blev der gennemført love, bestemmelser, og politiske debattere såsom danskheden i Slesvig.

De begyndte at tage liberale ideer til sig, og i 1830’erne begyndte liberale at være stærke modstander af enevælden, de ønskede den frie forfatning.

I midten af 1800- tallet var Tyskland ikke eksisterende stat indtil 1871, i stedet var der omkring 300 stater, kongeriger og fyrstedømmer.

Hvor man modsat havde i Danmark et stort kongerige før 1864 hvor landegrænsen gik ved Ejderen, med hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg som var under det danske styre.

Dog lå Slesvig mest på det danske kongeriges side. Hvor hertugdømmerne Holsten og Lauenborgs medlemmer af alle de løse sammenslutninger af de tyske stater, kaldet Det Tyske Forbund.

I 1848-49 ønskede Danmarks regering en opdeling, hvor Slesvig skulle indgå som en del af grundloven, hvor Holsten og Lauenborg så ville blive fraskilt fra Danmark.

Denne sammenknytning af Slesvig og Danmark, medførte af der kom et oprør fra Slesvig-Holsten, som så blev til en borgerkrig, man i dag kalder for treårskrigen 1848-50.

Hertugdømmer med Hertug Christian August 2. måtte søge hjælp fra de preussiske storemagter under krigen, dog stoppede krigen efter et stører pres fra Europa.

Det førte til at Slesvig og Holsten var stadig under den danske styrer og Danmark havde genvundet kontrollen over hertugdømmerne, der var stadig overvejelser om hvad man skulle stille op med Slesvig og Holsten.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu