TDC AS | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (5 %)
Vurder, hvilken vækststrategi TDC A/S anvendte, da den opkøbte det norske selskab Get A/S.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilke konkurrencestrategier TDC A/S benytter i deres datterselskaber FULLRATE og TELMORE.
- Fullrate:
- Telemore:

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for TDC A/S for årene 2011 til 2013 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.
- Indtjeningsevne:
- Kapitaltilpasningsevnen:
- Egenkapitals forrentning, gældsrente og gearing:
- Rentabilitet:

1.4 (5 %)
Vurder, hvordan TDC A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2013 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.5 (5 %)
Vurder TDC A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

Virksomhedens rapportering
2.1 (5 %)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for regnskabsåret 2014 for Kontor A/S.

2.2 (5 %)
Opstil en balance for Kontor A/S pr. 31.12.2014.

2.3 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Kontor A/S tilhører.

Kalkulation og indtjening
3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for Bike Street El.

3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidrag pr. stk. og i alt for Bike Street El.

3.3 (5 %)
Vurder, hvor mange Bike Street El der skal afsættes for, at omkostningerne til reklamefremstødet bliver dækket.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan det vil påvirke dækningsgraden for Bike Street El, hvis tolden falder til kr. 300 pr. stk.

Budgettering
4.1 (10 %)
Opstil resultatbudgettet for 2015/16 for Baby møbler A/S.

4.2 (5 %)
Redegør for, hvilken metode der er benyttet ved budgettering af det forventede dækningsbidrag (aktivitetsbudgettet).

4.3 (5 %)
Forklar, hvordan et fald i de kontante kapacitetsomkostninger på 5 % i stedet for det anførte fald på 2 % vil påvirke det budgetterede resultat før skat i 2015/16.

Uddrag
TDC’s opkøb af det norskel selskab Get A/S, vil jeg vurdere at de har brugt vækststrategien markedsudvikling.

Det mener jeg på baggrund af, at TDC i forvejen udbyder kabel-tv i Danmark, og med deres opkøb kommer de ind på det norske marked.

Normalt når man anvender denne form for vækststrategi, er der en vis risiko forbundet med at prøve at sælge sine produkter på et nyt marked.

Men da Get A/S allerede er etableret og har 500.000 kunder på det norske marked, bliver risikoen derfor også mindre.

Markedsudvikling har typisk også et større potentiale sammen med produktudvikling for at kunne vækste mere end markedspenetrering og diversifikation, som er de andre vækststrategier.

Man kan dog også argumentere lidt for, at TDC’s opkøb er markedspenetrering. De forsøger således at tage markedsandele fra deres konkurrenter og øge salget af TDC’s nuværende produkt.

Dog mener jeg ikke, at GET A/S og TDC har været konkurrenter, da de har haft deres hovedfokus på to forskellige markeder.

---

Ovenstående analyse af indtjeningsevnen samt kapitaltilpasningsevnen viser, at de har været med til at påvirke afkastningsgraden negativt.

Afkastningsgraden viser virksomhedens afkast af den kapital, den har investeret i aktiver. I perioden 2011-2013 ses det, at afkastningsgraden for TDC A/S er faldet fra 8,8% til 7,3%.

Det betyder, at TDC’s rentabilitet i analyseperioden har været forringet med 1,5 procentpoint. Selvom afkastningsgraden er faldet til 7,3%

er det dog stadig tilfredsstillende i forhold til markedsrenten, som i 2020 lå på 1-2% plus risikotillæg, og som i 2013 var lidt højere.

I 2012 lå afkastningsgraden på 9%, det skyldes at TDC’s omkostninger blev reduceret og deres resultat før primærdrift blev højere.

Alt i alt er virksomhedens rentabilitet forværret i perioden. Årsagen til forvirring skyldes fald i både indtjeningsevne samt kapitaltilpasningsevnen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu