TDC A/S – Virksomhedsanalyse | Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 - Virksomhedsanalyse
1.1 Vurder, hvilken vækststrategi TDC A/S anvendte, da den opkøbte det norske selskab Get A/S.
1.2 Vurder, hvilke konkurrencestrategier TDC A/S benytter i deres datterselskaber FULLRATE og TELMORE.
1.3 Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for TDC A/S for årene 2011 til 2013 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne. (15,5)
1.4 Vurder, hvordan TDC A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2013 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
1.5 Vurder TDC A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

Opgave 2 – Virksomhedens rapportering
2.1 Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for regnskabsåret 2014 for Kontor A/S. Der skal ikke udarbejdes noter.
2.2 Opstil en balance for Kontor A/S pr. 31.12.2014. Der skal ikke udarbejdes noter.
2.3 Vurder, hvilken regnskabsklasse Kontor A/S tilhører.

Opgave 3 – Kalkulation og Indtjening
3.1 Beregn de variable enhedsomkostninger for Bike Street El.
3.2 Beregn dækningsbidrag pr. stk. og i alt for Bike Street El.
3.3 Vurder, hvor mange Bike Street El der skal afsættes for, at omkostningerne til reklamefremstødet bliver dækket.
3.4 Forklar, hvordan det vil påvirke dækningsgraden for Bike Street El, hvis tolden falder til kr. 300 pr. stk.

Opgave 4 - Budgettering
4.1 Opstil resultatbudgettet for 2015/16 for Baby møbler A/S. De nødvendige informationer og en skabelon fremgår af bilag 7.
4.2 Redegør for, hvilken metode der er benyttet ved budgettering af det forventede dækningsbidrag (aktivitetsbudgettet). (35.1)
4.3 Forklar, hvordan et fald i de kontante kapacitetsomkostninger på 5 % i stedet for det anførte fald på 2 % vil påvirke det budgetterede resultat før skat i 2015/16

Uddrag
Afkastningsgrad
Rentabiliteten i TDC A/S er forringet i analyseperioden, eftersom at afkastningsgraden er faldet fra 8,8 % i 2011 til 7,3% i 2013, dvs. Et fald på 1,5 procentpoint (17,0%). Afkastningsgraden har i 2011, 2012 og 2013 ligget på et tilfredsstillende niveau sammenlignet med markedsrenten på 3-4% plus et risikotillæg....

---

Egenkapitalens forrentning er faldet fra 18,3% i 2011 til 16,8% i 2011, dvs. et fald på 1,5 procentpoint (8,2 %). Egenkapitalens forrentning befandt sig i analyseperioden på et tilfredsstillende niveau sammenlignet med markedsrenten plus et risikotillæg....

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu