Linak A/S – Virksomhedsanalyse | Virksomhedsøkonomi

Internt materiale:
• Mission og vision, linak.dk 10.12.16
Artikler:
• Linak slår alle rekorder og flytter produktion fra Kina til Europa, Berlingske 23.11.16
• Milliardærfamilie fra Als slå alle rekorder, finans.dk 22.11.16
• Linak runder omsætning på 3 mia. kr., JydskeVestkysten 23.11.16
Nøgletal:
• Bearbejdede regnskabs- og nøgletal for Linak A/S for regnskabsårene 2013/14 -2015/16. Se bilag 1 i Excel-filen.
Pengestrømsopgørelse:
• Pengestrømsopgørelse for Linak A/S for regnskabsåret 2015/16. Se bilag 2 i Excel-filen.

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 - Virksomhedsanalyse
1.1 Vurder, hvilken konkurrencestrategi som Linak A/S benytter sig af.
1.2 Vurder, hvordan det økonomiske kredsløb i Danmark påvirkes, når Linak A/S flytter produktion fra Kina til Danmark og ansætter flere i Guderup.
1.3 Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, likviditeten og soliditeten for Linak A/S for årene 2013/14 – 2015/16 med udgangspunkt i nøgletallene, internt materiale og artiklerne. Nøgletallene fremgår af bilag 1.
1.4 Vurder, hvordan Linak A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2015/16 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen. Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.
1.5 Vurder Linak A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 – 1.4.

Opgave 2 - Kapacitetsstyring
2.3 Vurder, om det er lønsomt for TYSON A/S at leje den omtalte maskine i det kommende kvartal.

Opgave 3 - Budgettering
3.3 Vurder, hvordan det vil påvirke virksomhedens indtjening og likviditet, hvis sælgeren får en ny stationcar i december måned.

Opgave 4 - Investering
4.2 Vurder, om investeringen er lønsom.
4.4 Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i forudsætningerne.

Uddrag
Ud fra beregningerne i excel ses det at anskaffelsessummen må stige med maksimum 2,94%, hvilket er relativt følsomt. Dog forventes det at værdien er fastsat efter et tilbud, hvorfor det ikke har stor relevans. Dækningsbidraget må falde med maksimum 2,34%, hvilket er følsomt. Der er en vis grad af usikkerhed forbundet med beregningerne af dækningsbidraget, hvorfor dette har en væsentlig betydning. Kapacitetsomkostningerne må maksimum stige med 11,31%, hvilket er relativt ufølsomt i forhold til den samlede investering. Det er ved denne omkostning der er størst sikkerhed for, at den blive indenfor de beregnede forudsætninger og det er samtidig den omkostningspost der fylder mindst i reelle tal.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu