Linak AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
1.1
Redegør for hvilke forhold, som kan have haft betydning for virksomheden Linak A/S økonomiske udvikling i regnskabsperioden 2014-2016?

1.
Analyser hvordan de fundne forhold i 1.1 kan have påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning i perioden 2014-2016

1.3
Analyser hvordan indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning kan have påvirket udviklingen i OG og AOH? Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4
Diskuter hvorvidt udviklingen i Linak A/S gearing i regnskabsperioden 2014-2016 er fremmende for udviklingen i AG i samme periode.

1.5
Vurder, hvordan Linak A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2015/16 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen. Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

3.1
Udarbejd et månedsopdelt resultatbudget for 4. kvartal 2017 i bilag 5. De nødvendige informationer fremgår af bilag 4.

3.2
Udarbejd et månedsopdelt likviditetsbudget for 4. kvartal 2017 i bilag 5.De nødvendige informationer findes i bilag 4.

3.3
Vurder, hvordan det vil påvirke virksomhedens indtjening og likviditet, hvis sælgeren får en ny stationcar i december måned.

Uddrag
Linak A/S er et industriselskab, som milliardæren Bent Jensen er ejer for idag. Linak A/S har haft høj vækst i Europa og det har resulteret i at Bent Jensen vil flytte produktionen fra Kina til Europa. Selskabet vil ansætte flere i Guderup på Als, for at følge med efterspørgslen.

Den forhøjede vækst i Europa skyldes øgede markedsandele. Virksomheden har oplevet at deres egenkapital er braget i vejret, samt antallet af ansatte er vokset til næsten 2.000 på tværs af 35 lande.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu