Indholdsfortegnelse
1.1
Redegør for hvilke forhold, som kan have haft betydning for virksomheden Linak A/S økonomiske udvikling i regnskabsperioden 2014-2016?

1.
Analyser hvordan de fundne forhold i 1.1 kan have påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning i perioden 2014-2016

1.3
Analyser hvordan indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning kan have påvirket udviklingen i OG og AOH? Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4
Diskuter hvorvidt udviklingen i Linak A/S gearing i regnskabsperioden 2014-2016 er fremmende for udviklingen i AG i samme periode.

1.5
Vurder, hvordan Linak A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2015/16 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen. Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

3.1
Udarbejd et månedsopdelt resultatbudget for 4. kvartal 2017 i bilag 5. De nødvendige informationer fremgår af bilag 4.

3.2
Udarbejd et månedsopdelt likviditetsbudget for 4. kvartal 2017 i bilag 5.De nødvendige informationer findes i bilag 4.

3.3
Vurder, hvordan det vil påvirke virksomhedens indtjening og likviditet, hvis sælgeren får en ny stationcar i december måned.

Uddrag
Linak A/S er et industriselskab, som milliardæren Bent Jensen er ejer for idag. Linak A/S har haft høj vækst i Europa og det har resulteret i at Bent Jensen vil flytte produktionen fra Kina til Europa. Selskabet vil ansætte flere i Guderup på Als, for at følge med efterspørgslen.

Den forhøjede vækst i Europa skyldes øgede markedsandele. Virksomheden har oplevet at deres egenkapital er braget i vejret, samt antallet af ansatte er vokset til næsten 2.000 på tværs af 35 lande.