Linak A/S afsætning

Opgavebeskrivelse
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Linak A/S benytter sig af.

Vurder, hvordan det økonomiske kredsløb i Danmark påvirkes, når Linak A/S flytter produktion fra Kina til Danmark og ansætter flere i Guderup.

Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, likviditeten og soliditeten for Linak A/S for årene 2013/14 - 2015/16 med udgangspunkt i nøgletallene, internt materiale og artiklerne.

Vurder, hvordan Linak A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2015/16 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Vurder Linak A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

Udarbejd den optimale afsætningsplan for det kommende kvartal under hensyntagen til den begrænsede kapacitet på 1.000 timer.

Beregn det samlede dækningsbidrag ved den optimale afsætningsplan.

Vurder, om det er lønsomt at leje produktionsanlægget i det kommende kvartal.

Forklar, hvilken investeringsårsag der er tale om.

Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

Vurder, om investeringen er lønsom.

Beregn, hvor meget den årlige afsætning mindst skal udgøre, for at investeringen er lønsom.

Beregn den optimale indkøbsstørrelse af komponent S14.

Beregn de årlige lager- og ordreomkostninger for S14 ved den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 4.1.

Uddrag
Linak A/S benytter sig mest af alt af en differentieringsstrategi. Det skyldes at de har et stort fokus på at give deres produkter mere værdi, som de fx gør ved at investeringer i innovative processer og robotteknologi.

Man kan dog også augmentere for, at Linak A/S til dels benytter sig af en omkostningslederstrategi, i og med at deres produktion førhen var/er placeret i asiatiske lande eller østeuropæiske lande, hvor lønninger og andre udgifter er væsentligt mindre, og som dermed hjælper dem med og følge den priskonkurrence som befinder sig i deres branche.

I det at Linak A/S flytter deres produktion tilbage til Danmark fra Kina af, vil det helt automatisk skabe en større værdi for det økonomiske kredsløb i Danmark. Det skyldes at Linak A/S vil hyre dansk arbejdskraft i stedet for kinesisk, som dermed vil skabe mere arbejde i Danmark, og dermed give husholdningerne et større rådighedsbeløb.

Dette vil fører dermed til at både de ansatte og virksomheden selv dermed vil betale mere i skat. I og med at husholdningernes rådighedsbeløb stiger, vil der også komme et større forbrug. Linak A/S vil også komme til og eksportere mere til, hvilket vil have en positiv indvirkning på den danske handelsbalance.

I det hele taget vil det have en positiv effekt for det danske økonomiske kredsløb, når Linak A/S flytter deres produktion til Danmark i stedet for at have den placeret i udlandet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu