Tanken | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Tanken

Analyse af “tanken”
- Kort karakteristik:
- Analyse:
- Dharma:
- Perspektivering:

Uddrag
’Tanken’ er en af Buddhas taler. Teksten er et uddrag fra tekstsamlingen ’Dhammapada’ (Buddhas læresætninger), som hører under den buddhistiske kanon ’De tre kurve’ (vers 33-43).

Ustadig og urolig er tanken, vanskelig at vogte og holde i tømme ; den vise retter den ud ligesom pilespidsen sin pil.

Ligesom en fisk, der er taget op af sit hjem i vandet og kastet på jorden, således spræller vor tanke for at undfly Mâras rige.

Godt er det at mestre tanken, der er vanskelig at få hold på, er flygtig og strejfer om efter eget forgodtbefindende ; den mestrede tanke bringer lykke.

Den vise skal vogte på sin tanke, der er svær at iagttage, svær at få fat på, og som strejfer om efter forgodtbefindende;den vel vogtende tanke bringer lykke.

De, der får hold på tanken, der vandrer vidt omkring, og som strejfer om alene uden legemet eller hviler i hjertet, de vil blive løst af Mâras lænker. - samsara og opnå oplysning

Den mands erkendelse vil aldrig blive fuldkommen, hvis tanke er ustadig, hvis sindsro vakler, og som ikke kender den rette lære. - Dharma

---

Kort karakteristik:
Teksten “tanken” er en af Buddhas taler. Det er derfor en indefra tekst, da det er en tilhænger af religionen som den formidles af

nemlig Buddha selv. Den er en Klassisk teksttype, grundet at det er en af religionens hellige tekster. Her tales om Tripitaka (de tre kurve), som er buddhismens hellige skrifter.

Den udlægger og forklarer Buddhismen på flere områder. Teksten er nemlig et uddrag af tekstsamlingen “Dhammapada”, som hører under Buddhas læresætninger (vers 33-43).

Analyse:
Temaet indgår med fokus på den buddhistiske menneskeopfattelse. Mennesket har inden for Buddhismen ingen sjæl (Anatman)

intet jeg, men er blot skiftende fysiske og psykiske tilstande, der opstår og er tilstede. Der er ingen sjæl, der vandrer men kun karma forbinder individet med næste eksistens (genfødsel).

Den skabning man fødes i, for det næste liv udgøres dermed af ens karma. Gode handlinger medfører god karma og dermed en god genfødsel, mens onde karma og dermed en dårlig genfødsel.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu