Indledning
Denne type af opgave er altid en del af første delprøve til en eksamen, og derfor er det yderst relevant at træne det.

Formålet med den er at teste elevens viden om stilen i en given tekst. Selve opgaven er en smule udefinerbar, fordi dens form varierer alt efter, hvilken type af tekst der skal analyseres.

Selve opgaven kan med fordel bygges op efter en essay-lignende skabelon: en kort introduktion til teksten

analysearbejdet samt fortolkning og til sidst en konklusion, hvor eleven sammenfatter alt det, der er fundet ud af i analysen.

Indholdsfortegnelse
Liste over praktiske begreber der kan bruges i en stilistisk analyse:
1. Ordvalg:
2. Syntaks
3. Billedsprog
4. Rim og Rytme
5. Retoriske virkemidler
6. Konklusion
- Lyrics til sangen:

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Når der bruges billedsprog vil afsenderen som regel udtrykke som mere kreativt og overlader modtageren til at forstå/fortolke disse billeder.

Der er sjældent billedsprog i tekstbogsmateriale, mens det godt kan bruges i andre non-fiction tekster.

Sammenligning (simile): to begreber der sammenlignes.

Metafor: billedsprog uden sammenligning. Klap lige hesten = slap af.

Personifikation: Abstrakte begreber der får menneskelige egenskaber: frygten omklamrede ham og hans vejrtrækning blev svag.

Besjæling: uorganiske ting, dyr eller planter der får menneskelige egenskaber.

Symbol: Et konkret symbol, der bærer mere betydning end dets fysiske form: duen som symbol på fred og gud.

Eufemisme: Omskrivning, der forskønner (det grå guld = gamle mennesker)

Overdrivelse (Hyperbel): ”Jeg har ventet for evigt!”

Ironi: Et virkemiddel, hvor man siger det modsatte af, hvad man mener.

Underdrivelse (litote): ”det var ikke så ringe” (det var godt!)