Indledning
Denne type af opgave er altid en del af første delprøve til en eksamen, og derfor er det yderst relevant at træne det.

Formålet med den er at teste elevens viden om stilen i en given tekst. Selve opgaven er en smule udefinerbar, fordi dens form varierer alt efter, hvilken type af tekst der skal analyseres.

Indholdsfortegnelse
Liste over praktiske begreber der kan bruges i en stilistisk analyse:
1. Ordvalg:
- Ordklasser:
- Modsætninger (antonymer):
- Synonymer:
2. Syntaks
- Hovedsætninger:
- Bisætninger:
- Foranstillede adverbialled:
- Retoriske spørgsmål:
3. Billedsprog
- Sammenligning (simile):
- Metafor:
- Personifikation:
- Besjæling:
- Symbol:
- Eufemisme:
- Overdrivelse (Hyperbel):
- Underdrivelse (litote):
4. Rim og Rytme
- Rim
- Ordspil
- Bogstavrim
5. Retoriske virkemidler
- Kommunikation:
- Appelformer:
6. Konklusion
- Du kan læse mere om skriftlighed i engelsk på:
- Lyrics til sangen:

Uddrag
1. Ordvalg:
Ordklasser: Hvilke ordklasser dominerer teksten og hvad gør de for teksten?
- Pronominer, som ’we’ kan være med til at skabe en gruppefornemmelse
- Adjektiver/adverbier er med til at gøre teksten beskrivende, dynamisk og levende
- Substantiverne kan gøre teksten mere statisk og kan sætte formalitetsniveauet
- Verber er med til at gøre teksten handlingsorienteret og dynamisk.

Gentagelse af vigtige ord kan lægge tryk på dem. Hvilken effekt vil afsenderen vække her?
Modsætninger (antonymer): Had/kærlighed, lys/mørke, varm/kold. Hvad er effekten af brugen af antonymer?
Synonymer: Bruges mere negativt ladede eller positivt ladede synonymer til at sætte tonen for teksten (hvornår bruges f.eks. knægt, dreng og knøs?)