Sygdom i besætningen | Biologi | 12 i karakter

Indledning
Jeg arbejder på Rybjerggårdsom jeg har valgt at tage udgangspunkt i til denne opgave.

Gården er en lukket konventionel besætning med 1200 søer. Vi døjer rigtig meget med sygdommene som er på gården( APP 2 og 5, PPRS og mycoplasma). Sygdommene i vores besætning prøver vi at slagte og vaccinere ud.

APP 2 og 5 er en bakterie, mens PRRS (ProcineReproduvtive and Respiratory Syndrom) skyldes virusser. Mycoplasma er en Mycoplasmahyopneumoniae, som er en mykoplasme-bakterie.

Mycoplasma er en godartet og almindelig lungesygdom, mens APP 2 og 5 er ondartet.

PRRS er også ondartet og syndromerne er reproduktionsproblemer hos søer samtluftvejssyndrom hos fravænnede grise, ungsvin og slagtesvin.

PRRS virus spiller en stor rolle ved luftvejssyndromer. På gården mærker vi tydeligt den effekt virusser/ bakterierne har med sig.

Indholdsfortegnelse
Indledning:

Den valgte sygdom:

Forbyggelse og behandling:

Hvordan smitter den?:

Har det en påvirkelse på økonomien?:

Hvad vi gør:

Kan der opstå resisten?:

Uddrag
Mod forebyggelse af spredning af bakterien kan man vaccinere. For at opnå den bedste beskyttelse anbefaledes det fra Segesat man skal vaccinere sit svin 2 gange med 3 til 4ugers mellemrum. Det anbefaledes også at man først vaccinere sit dyr i 5 til 6 ugers alderen.

Bakterien behandles med antibiotika, da APP bakterienActinobacilluspleuropneumoniae er kendt for at være følsom for ampicillin, ceftiofur, penicillin og tiamulin.

Det er vigtigt at man i den akutte fase er meget opmærksom på sine dyr, da skaden sker inden for få timer og der skal behandles med antibiotika i den kritiske fase.

Man kan også tilføje antibiotika til foder eller drikkevand, hvis det er større sektioner der skal behandles. Vi kan bruge antibiotika til behandling af bakterieinfektioner.

Der findes forskellige typer af antibiotika, der er nogen som går ind og hæmmer opbygningen af bakteriens cellevæg, og så er der andre som går ind og hæmmer bakteriens protein vækst.

Bakterien har brug for proteiner for vækste. De stoffer der bruges i antibiotika, dannes naturligt i baktier, svampe eller planter og kan udvindes her fra.

Dog bliver de fleste antibiotika fremstiller syntetisk på laboratorier i dag. Der findes bred- og smalsprektrede antibiotika, det er alt efter hvor hvidt beslægtede baktier er.

Vi bruger Ponovet som er en bredspektret antibiotika mod behandling af APP.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu