Sundhedsmarkører | Biologi Rapport

Indholdsfortegnelse
Skema
Hæmatokritværdi
Kredsløbssundhed
BMI
Blodtryk
Vitalkapacitet
Hæmatokritværdi
Kondital
Er Line Jensen sund?
Danmarks sundhed
Rygning
Kost
Fysisk aktivitet
Er danskerne usunde?

Uddrag
Vitalkapacitet betegner den mængde luft, man maksimalt kan presse ud efter en maksimal indånding. Ens vitalkapacitet afhænger primært af ens højde, idet højere personer har højere lunger. Man kan ikke træne sine lunger større, dog kan man gennem træning forbedre sin evne til at fylde og tømme lunger med veltrænede åndedrætsmuskler. Efter en maksimal udånding vil der altid ca. være 1-1,5 liter luft tilbage i lungerne kaldet residualvolumen, vitalkapaciteten er altså ikke = lungekapacitet.

På billedet ses åndedrættet i den sort streg, hvor den rammer sit maksimale, når lungerne er fyldt og minimale, når lungerne tømmes. Man kan se, at vitalkapaciteten er den totale lungevolumen - residualvolumen. Den normale vitalkapacitet for mænd er 4-6 liter, mens den er lidt lavere hos kvinder ved 3-5 liter. Da vitalkapaciteten mest af alt afhænger af genetiske faktorer, siger den ikke så meget om hvor sund man er. Dog kan en nedsat lungefunktion kobles til rygning og følgesygdomme KOL.

---

Ser man på Lines værdierne, tegner der sig et klart billede af en usund krop. Hendes kondital er på 37 ml/min/kg, hvilket er i den lave ende af ”under middel” på skalaen. Hun har altså en ret dårlig kondition og usundt kredsløb i det hele taget. Selvom jeg tidligere skrev, at BMI var et groft og upræcist, kan man alligevel på baggrund af hendes kondital se en sammenhæng, og man kan tolke, at Line er lidt overvægtigt, hvilket passer med hendes dårlige kondition.

Hun dyrker måske ingen motion, og har derfor ikke normalvægt. Hendes blodtryk er tæt på at være forhøjet blodtryk, hvilket stemmer overens med højt BMI. Forskellige faktorer ting kunne have påvirket hendes blodtryk kortvarigt, men hvis blodtrykker permanent er højt, kunne det tyde på usund livstil.

Som skrevet tidligere kan fedme/overvægt give fedtaflejringer i arterierne, hvilket for blodtrykket til en stige. En anden faktor kunne være, hvis Line ryger, hvilket flere og flere unge gør. Rygning kan give forhøjet blodtryk, og hvis hun er fast ryger, kan det have en permanent indvirkning på hendes blodtryk. Hendes vitalkapacitet er meget normal, og om hun har dårlig kondition, ville det ikke have den store indflydelse på hendes vitalkapacitet, idet vitalkapaciteten ikke som sådan kan mindskes pga. dårlig kondition.

Dog udviser tallet heller ingen form for forbedring i åndedrætsmuskler, der ville kunne give hende en højere vitalkapacitet, fordi man forbedre sin evne til at fylde og tømme sine lunger. Tallene udviser heller ikke forværret lungefunktion pga. rygning, hvilket passer ift. hendes alder, da ryger først vil få sådanne konsekvenser på længere sigt, hvorimod Line kun er 19 år.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu