Statistik og sandsynlighed | Opgave

Indholdsfortegnelse
Fagbegreber inden for emnet sandsynlighedsregning:
- Udfaldsrum:
- Stikprøve:
- Hændelser:
- Data:
- Kontingenstabel /antalstabel/pivottabel:
- Multiplikation formel:
- Stokastisk variable:
- Middelværdi:
- Varians:
- Standardafvigelsen:

Hvad er sandsynlighedsregning?

Hvad bruges sandsynlighedsregning til?
- Eksempel på sandsynlighedsregning

Opgave 1:
A) Opfylder sandsynlighederne kravet til en sandsynlighedsfordeling?

Opgave 2:

Fagbegreber inden for emnet binomialfordeling:
- Konfidensinterval:
- Estimation:
- Normalfordeling:

Hvad er binomialfordeling?

Hvad bruges binomialfordeling til?

Eksempel på binomialfordeling:

Hvad er uafhængighedstest + andre fagbegreber:
- Nulhypotesen:
- Den alternative hypotese:
- Frihedsgrader:
- Forventede antal:
- Bidrag til teststørrelse:
- Chi i anden:
- Signifikansniveau:

Hvad bruges uafhængighedstest til?

Eksempel på uafhængighedstest:

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu