Indholdsfortegnelse
Sproglige billeder
- Tiden flyver af sted
- Oversigt over sproglige billeder
- Metaforer
- Hverdagsmetaforer og litterære metaforer
- Litterære metaforer
- Personifikation og besjæling
- Sammenligninger
- Symboler

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Tiden flyver af sted
Mange tekster benytter sig af sproglige billeder (troper). Det er ord eller udtryk, der først giver den tilsigtede mening, når de forstås i overført betydning, dvs. i en anden end deres bogstavelige betydning.

For eksempel er udtrykket "Tiden flyver af sted" et sprogligt billede. Tiden kan ikke flyve i bogstavelig forstand. Udsagnet skal forstås i overført betydning.

Når vi taler om sproglige billeder, må vi ikke forveksle dem med de beskrivende billeder, vi kan møde i mange tekster, og som formidler én eller flere sansninger.

F.eks. er udsagn som "viberne flyver hurtigt hen over tagene" eller "Peters næse var skæv, og hans øjne var skjult bag et par fedtede briller" beskrivende billeder

der formidler nogle sansninger til os, men det er ikke sproglige billeder i den forstand, vi bruger begrebet her.

Der er ikke tale om, at vi skal forstå dem i overført betydning. Vi kan i modsætning til sproglige billeder forstå de to udsagn helt bogstaveligt.

---

Metaforer
Metaforen er et sprogligt billede. Ifølge de amerikanske sprogforskere George Lakoff og Mark Johnson er vi mennesker udstyret med en særlig metaforisk evne

en slags billedskabende rationalitet, som vi benytter, når vi tænker over verden og prøver at forstå den.

Og faktisk udspringer alle de forskellige typer af sproglige billeder, vi vil beskrive i dette kapitel, af denne særlige evne.

Det helt grundlæggende greb i metaforen er, at den beskriver et fænomen ved at pege på visse lighedstræk med et andet fænomen.

Når vi siger, at "tiden flyver", så beskriver vi en følelse af, at tiden går hurtigt ved pege på lighedstræk med det at flyve.

Det område, metaforen beskriver, vil vi kalde målområdet, og det område, metaforen henter visse lighedstræk fra, vil vi kalde kildeområdet.

Metaforen "tiden flyver" kan noteres på følgende måde, idet det skaber en merbetydning i retning af, at tiden går hurtig.

Men hvorfor siger vi ikke blot, at tiden går hurtigt? Hvilken funktion har metaforerne egentlig? Ja, se engang på udtrykket "tiden går hurtigt".

Det er jo selv en metafor! Tiden kan ikke gå. Det kan mennesker. Så metaforerne gennemsyrer vores verden og vores sprog.