Indholdsfortegnelse
1. Hvad betyder begrebet sociologi?

2. Forklar, hvad forfatteren mener med formuleringen: "En stor del af svaret på; "hvem er jeg?", afgøres af, hvad de andre (eller hvad jeg tror de andre) synes, jeg er."

3. Hvad er forskellene mellem en personlig og en social identitet? Giv nogle eksempler på social kontrol.

4. Socialiseringsprocessen blev traditionelt opdelt i primær- og sekundær socialisering. Hvad adskiller de to socialiseringsfaser?

6. Hvad er en kultur?

7. Den franske sociolog Pierre Bourdieu har udarbejdet et system til forståelse af individernes muligheder for tilegnelse af kulturelle færdigheder. Hvad går hans analyse ud på?

8. Bourdieu skelner mellem økonomisk kapital, kulturel kapital og social kapital. Hvad er social kapital og kulturel kapital?

9. Forfatteren Henrik Jensen siger i bogen Det faderløse samfund, "Man skal yde, før man kan nyde, er blevet afløst af, har jeg lyst, har jeg lov!". Hvad mener han med det.

Uddrag
Sociologi betyder at der bliver sat fokus på at relationerne mellem mennesker, individer og grupper.

Det sociologien gør er at beskrive og forklare de sociale relationers struktur, funktioner og udvikling.

---

Det der menes, er at man oftest spejler sig i hvordan andre gerne vil have man skal være, og eller opfører sig.

Det at omgå andre mennesker, gør at vi som mennesker rigtig hurtig ændrer adfærd ds vi gerne vil glide ind og være som dem man er sammen med.