Indholdsfortegnelse
Socialisering Og Identitetsdannelse 2
- Typer Af Socialisering 2
- Primær Socialisering 2
- Socialisering Der Foregår I Familien, Det Er Dette Der Påvirker En Mest 2
- Sekundær Socialisering 3
- Arv Og Miljø 3

Familien 3
- Familiens Grundfunktioner 3
- Familien I Informationssamfundet 4
- Denicks Familietyper 7
- Kernefamilier Og Singler 7
- Familieliv Og Ligestilling 9

Sociale Mønste Og Levevilkår 9
Sociale Grupper 9
- Sociale Klasser 11
- Social Arv Og Uddannelse 13
- Socialarv Og Andre Områder 14

Social Arv Og Bourdieu 14
Identitet 15
- Roller 16
- Primære Grupper 16
- Referencegrupper 16
- Social Karakter 16

Det Senmorderne Samfund 17
- Anthony Giddens 17
- Ervin Goffman 18
- Ulrich Beck 19
- Zygmunt Bauman 19
- Bud På Fremtiden 19

Ungdomskultur 19

Uddrag
Socialisering og identitetsdannelse
I slutningen af 1800-tallet undergik det danske samfund nogle store forandringer.

I kølevandet på det begyndte samfundsforskere, at undersøge, hvad der får samfundet til at hænge sammen.

Grundet det opstod sociologien som videnskab.
Sociologien er dels interesseret i at se nærmere på menneskers opførsel overfor hinanden, i samfundet og i mindre grupper.

Og dels ser man på, hvordan samfundet og gruppen påvirker det enkelte menneske.

Typer af socialisering
Alle på jorden starter på samme måde.

Sociologisk set siger man, at mennesker bliver socialiseret ind i samfundet og ind i nogle bestemte grupper.

Socialisering er et begreb, der forklarer, hvordan mennesker bliver og forbliver sociale.

Gennem socialiseringen lærer mennesker, at eksistere og være sammen med andre mennesker, samt at opfører os passende.

Socialisering handler om, hvordan vi fra vores tidlige barndom tillærer os forskellige normer og værdier. Socialiseringen gør os i stand til at begå os blandt andre mennesker. Det er ikke noget, vi er født med – det er noget, vi skal lære.

Når man skal møde forskellige mennesker, så er der en standard for, hvordan man skal opføre sig. Passende. Ofte skal man være høflig og virke imødekommende.

Der er nogle uskrevne regler, der hjælper ens med at opføre sig korrekt i de forskellige situationer.

De uskrevne regler for opførsel, kalder man for normer og værdier. Nogle normer bliver delt mellem menneskerne, og bliver hermed aldrig forandret.

Normer beskriver de forventninger til opførsel, som man møder i bestemte situationer, hvor man måske har forskellige roller. Værdier handler om, hvad der ses som rigtigt eller forkert.

Gennem socialisering tillærer os familiens, forskellige gruppers og samfundets normer og værdier, og gør dem til ens egne.

Socialiseringen lærer os, hvordan vi skal 'spille' vores egen sociale rolle i forhold til andre mennesker i forskellige sammenhænge.

Det er socialiseringen, der skaber os som medlemmer af samfundet og vores opfattelse af os selv, og den fortsætter hele livet igennem. Man siger, at den foregår overalt i samfundet i det, som kaldes for forskellige arenaer.

---

Socialisering
Grundet børnene forældre, samt bedsteforældres udarbejde, så bliver børnene tidligt passet af andre. Børnene bliver nemlig passet af pædagoger i daginstitutioner.

Udviklingen i informationssamfundet har åbnet op for flere sociale arenaer, som er med til at påvirke børnenes identitetsdannelse.

På samme måde har de personlige egenskaber som forældrene gerne vil have børn skal besidde ændret karakter. Tidligere lagde flere forældre vægt på værdier som lydighed og sparsommelighed.

I dag opdrages barnet i højere grad til tolerance og selvstændighed. Nødvendige egenskaber for børn, der vokser op i et åbent og netværksbaseret samfund.

En lang række eksperter hjælper familien med mange af dens funktioner udover børnepasning.

Familien kan få hjælp til opdragelsen af børn fra psykologer og andre eksperter. Parterapeuter kan bruges til at klare kriser i ægteskabet.

Nogle sociologer mener også, at familien i dag har mistet sit gamle hierarki, hvor familien var i centrum og faderen bestemte.

Den er blevet demokratiseret, fordi børnene tages med på råd, når familien træffer beslutninger. De fleste af familiens beslutninger er således til forhandling blandt medlemmerne.

Om det så er, hvorvidt man skal have slik i Netto, eller hvornår man skal være hjemme fra fest, ja så skal det diskuteres.

I fritiden deltager familiemedlemmerne i forskellige aktiviteter. Det kan være i et fitnesscenter, en politisk forening, en computerklub eller en anden gruppering.

Familiens medlemmer bevæger sig således ud og ind af mange forskellige sociale arenaer i løbet af en eneste dag.

Alle disse sociale arenaer er med til at præge medlemmernes identitet på bekostning af den socialisering, der tidligere fandt sted i familien.

Det betyder, at vi har brug for flere identiteter alt efter, hvor vi befinder os. Mon du opfører du dig på samme måde, når du er hjemme, i skole, på arbejde eller i omklædningsrummet i fodboldklubben?

Nej vel? – og udviklingen peger i retning af, at vi også i fremtiden skal kunne færdes i rigtig mange sammenhænge og kunne begå os i rigtig mange arenaer, med forskellige værdier, regler og normer.

Der er også sket en større udveksling af normer og værdier på tværs af generationer, fx voksne der leger mere med deres roller.

Konsekvensen kan selvfølgelig være, at det skaber utydelige grænser, for hvem er forældre, og hvem er børn.