Social psykologi | Noter

Indholdsfortegnelse
Grupper
- Kendetegn ved en gruppe:
- Primærgruppe:
- Sekundærgruppe:
- Medlemsgruppe:
- Formelle grupper:
- Uformelle grupper:
- Referencegruppe:
- Grupper og behov

Maslows Behovspyramide (psykolog Abraham H. Maslow) er en model, der dækker fem forskellige behov, som mennesket altid har stræbt – og altid vil stræbe efter at opfylde i livet.
- Vækstbehov:
- Mangelbehov/Basale behov:
- Indgrupper:
- Udgrupper:
- Forhold mellem ind- og udgruppe:
- Stereotyper - Positivt og negativt
- Fordomme - udelukkende negativt
- Etik i gruppesammenhæng
- Etik:
- Inter gruppekonflikter:
- Intra gruppekonflikter

Gruppepres
- Gruppepres:
- Konformitet:
- Konform:
- Konsensus:
- Gruppetænkning
- Gruppepolarisering (Sunstein eksperiment)

Mobning
- Mobning:
- Individuel Psykologiske perspektiv
- Der skelnes mellem disse to mobbeoffer typer:
- De passive mobbeofre
- De provokerende mobbeofre
- Gruppepsykologiske perspektiv:
- Deindividualisering og flokmentalitet
- De kaldes for medløbere.
- Digital mobning
- Ekkokamre og filterbobler
- Kollektivistiske kulturer
- Individualistiske kulturer

Socialt klima i gruppe
- Vi-centreret adfærd:
- Jeg-centreret rolleadfærd
- Støtte klima:
- Forsvarsklima:
- Forsvarsmekanismer

Roller
- Komplementære rollefordeling
- Rolleforventninger
- Rolleaccept/distance (Erving Goffman):
- Accept:
- Distance:
- Rolle oplevelse
- Rolleudførelsen
-Inter-rollekonflikt
- Intra-rollekonflikt
- Formelle roller
- Uformelle roller
1. Den centrale rolle:
2. De aktive
3. Medløberne
4. De passive
5. De perifere roller
- Socialt netværk:
- Hypotese

Børns opdragelse
- Den autoritære opdragelsesstil ‘
- Værdier til opdragelse:
- Hvordan påvirker det børn
- Den uinvolverede opdragelsesstil
- Værdier til opdragelse:
- Hvordan påvirker det børn
- Den eftergivende opdragelsesstil
- Værdier til opdragelse:
- Hvordan påvirker det børn
- Hvordan påvirker det børn:
- Den autoritative opdragelsesstil
- Værdier til opdragelse
- Hvordan påvirker det børn:
- Den senmoderne familie
- Forhandlingsfamilie
- Den barnecentrede familie
- Helikopterforældre:
- Symmetriske familie
- Daginstitution
- Primære socialisering (Familien)
- Sekundære socialisering
- Dobbeltsocialisering

Eksperimenter i Socialpsykologi
- Asch´s eksperiment 1955
- Sunsteins eksperiment om politisk ekstremisme 2005
- Robbers Cave, Muzafer Sherif (1954)
- Diana Baumrind

Uddrag
En uformel gruppe er en gruppe der opstår spontant - Finder hinanden interessante, gensidig tiltrækning, fælles målsætning, kammeratskab, klikker i skole el. arbejde.

Eks. Hvis rygerne i skolen går ud og ryger i skolegården opstår der en uformel gruppe.

Negative ved en uformel gruppe er at der kan dannes holdninger og normer der står i modsætning til den formelle gruppe.

---

Kommer frem til en fælles beslutning Det er et resultat af det pres som der ligger på gruppen for at komme til enighed, om at leve op til de fælles normer og regler, i stedet af et resultat af grundige overvejelser.

Det kan være hvis man i en gruppe skal komme frem til en fælles beslutning, men nogle som har en anden mening, ikke siger det højt, så denne mening bliver undertrykt.

---

I et støtte klima er man indstillet på at alle personerne i gruppen har forskellige meninger og holdninger.

Der prøves at tage hensyn til alle og dermed finde en løsning der virker bedst muligt for alle parter. I denne gruppe bliver alle hørt og lyttet til hvilke fremmer kommunikationen.

De bruger konflikter på en positiv måde og den åbne kommunikation gør det muligt at udvikle og gøre gruppen stærkere som helhed.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu