Slesvigske krige & Danmarks nationale identitet | DHO

Problemformulering
Hvordan påvirkede de slesvigske krige Danmarks nationale identitet?
Hvilken forskel er der i den nationale identitet som udtrykkes i hhv.: ”Den Tapre Landsoldat” af Peter Faber fra 1848 og ”Jeg ved der findes en have så skøn” af Mads Hansen fra 1870.

Indholdsfortegnelse
Indledning ............................................................................................................................... side 3
Redegørelse for digtet ”den tapre landsoldat”......................................................................... side 3
Danskfaglig analyse af ”den tapre landsoldat” ................................................................ side 4
National erindring efter de slesvigske krige ........................................................................... side 5
Redegørelse for digtet ” Jeg ved hvor der findes en have så skøn ......................................... side 5
Danskfaglig analyse af ”Jeg ved hvor der findes en have så skøn ......................................... side 6
Sammenligning af digtene ...................................................................................................... side 7
Historisk kilde: Christian. 9’s breve Danmark og hertugdømmerne ...................................... side 7
Konklusion .............................................................................................................................. side 8
Litteraturliste ........................................................................................................................... side 9

Uddrag
De tidligere par århundrede før 1800-tallet havde Danmark været en stormagt i Europa og Norden, men gennem tiden havde vi dog gradvist mistet mere og mere af vores kongerige. Starten af 1800-tallet havde været forfærdelig for Danmarks kongerige. Danmark havde lidt bombardementet, vi havde mistet flåden til England og i Napoleonskrigene havde vi mistet Norge til Sverige. Ikke mindst ved tabet af Norge gik Danmark også statsbankerot i 1813.

Selvom det ikke gik godt for Danmark, følte de sig stadig som en stormagt og kiggede tilbage på deres storhedstider som de længtes efter at få tilbage. De følte sig stadig stormægtige i krig og derfor drog de med hovedet højt i krig mod Tyskland i 1848 angående Slesvig, Holstein og Lauenborg. Jeg vil redegøre og analysere digtet ”den tapre landsoldat” af Peter Faber fra 1848 for at få indblik i Danmarks nationalfølelse og erindring da de var på vej til den første slesvigske krig.

Så vil jeg sammenligne den danske nationalfølelse fra før krigene med efter krigene, ved hjælp af digtet: ”jeg ved hvor der findes en have så skøn” af Mads Hansen fra 1870 som er udgivet efter den anden slesvigske krig og kan give en god fornemmelse af hvordan den nationale følelse har ændret sig fra før til efter krigene. Derudover vil jeg bruge Christian. 9’s breve til hertugdømmerne og Danmark fra 1864 som en historisk kilde. Til sidst vil jeg se hvad Danmark har fået ud af krigene og perspektivere Danmarks nationalfølelse til nutiden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu