DHO | De slesvigske krige

Indledning
De begivenheder som fandt sted ved de Slesvigske krige, var en af de måske mest afgørende forhold som var med til at skabe den danske nationalitet og identitet, derfor vil jeg redegøre for baggrunden bag de Slesvigske krige, Ejderpolitikken og især fremhæve den 2. Slesvigske krig i 1864, da det var et slag mod stoltheden om at være dansk.

Analysen af de politiske udbrud under og efter 1864 og dette vil jeg sammenligne det med en tekst intern litterær analyse af et uddrag af Herman Bangs novelle Tine kapitlet Dannevirke som skal være med til at danne et overblik om hvordan det har at være borger under krigen, begge analyser skal være en del af min komparativ analyse der skal danne et billede af hvordan krigens politiske udbrud og beslutninger har påvirket de danske kulturelle følgevirkninger, både for det danske mindretals ønske om en genforening og en perspektivering og en årsagsvirkningsanalyse til hvordan de politiske udbryd har gjort for det danske mindre tal i Tyskland og genforeningen med Slesvig 80 års jubilæum/ mærkedag.

Indholdsfortegnelse
dansk historie opgave.........................................................1
indholdsfortegnelse: .......................................................... 2
indledning: ............................................................................. 3
problemformulering: ...................................................... 3
redegørelse ............................................................. 4
analyse ..................................................................................5
den danske politisk..........................................................5
kapitlet dannevirkenatten.................................................6
om tine & herman bang ............................................................... 6
analysen.....................................................................................7
vurdering .......................................................................................... 9
perspektivering ............................................................. 10
konklusion ............................................................................. 10
litteraturliste: .................................................................. 11

Uddrag
Før den første slesvigske krige bestod Danmark af kongeriget og 3 hertugdømmer. Slesvig, Holsten og Lauenborg.

Siden 1843 havde alle med magt og indflydelse talt tysk i de tre hertugdømmer, og alle højre uddannelser forgik på tysk dette havde konsekvenser for de dansksindet borger i Slevsvig og de fik valget at lære at tale deres børn tysk hvis de ville have de skulle blive til noget.

Nationalitetsfølelsen var stigende i Tyskland og Preussen, dette var også forgående for det opadgående Danmark. Den første Slesvigske krig også kaldet for treårskrigen opstod på baggrund af det danske kongerige gerne ville slå sig sammen med Slesvig og man forlangte derfor grundloven i 1848 skulle knytte det hovedsageligt hertugdømme Slesvig.

Men da Slesvig bestod af halv tysktalende befolkning, vakte dette et postyr for de tysksindede, tilmed på samme tidspunkt i 1845 ville de 3 hertugdømmer gerne blive selvstændige da de mente at fremtiden var tysk.

Hertugen af Augustenborg og hans bror Prinsen af Nør stod i spidsen af organisationen og lavet en fælles fane denne blev mere og mere udbredt til kongen forbød denne fane men dette gjort bare fanen mere populær hos de tysksindede.

I 1851-1852 indgik Danmark londontraktaten den 8. maj 1852 og de indgik også aftaler med Østrig og Preussen, som var noteudvekslinger, men det fik en afgørende rolle i betydningen for krigen. Konflikten blev i 1863 optrappet da den danske regering valgte at fremlægge marts kundgørelsen og november forfatningen, som ville knytte Slesvig, tætter til det danske kongerige og løsne båndene til Holsten.

Man ville nemlig indføre Ejderpolitikken som skulle knytte Slesvig til det danske kongerige.

Østrig og Preussen besatte Holsten december 1863 samme dag som november forfatningen skulle indtræde, og forlangte at Danmark skulle ophæve november forliget ellers ville de også besætte Slesvig, den 1. februar 1864 blev krigen en realitet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu