Dansk identitet | Refleksiviteten har provokeret de nationale tilhørsforhold

Indledning
Er det positivt eller negativt, at vi i Danmark har et højere nationalt tilhørsforhold end andre mennesker rundt i verden? Det er derfor vigtigt at ordet tilhørsforhold først defineres. Ifølge Den Danske Ordbog er tilhørsforhold pr. definition: ’’det at være knyttet til noget; det at være del af en gruppe’’ Hvis der ses på definitionen af nationalitet, så nævnes tilhørsforhold også. Ifølge Den Store Danske er nationalitet pr. definition: ’’ nationalitet, (fr. nationalité), tilhørsforhold til en bestemt nation; en nations særpræg.’’ Tilhørsforhold er altså et begreb der dækker over en gruppe mennesker med en fælles kollektiv identitet, idet de har et fælles tilhørsforhold.

Uddrag
Hvis man altid ser ud af den samme rude, så vil man være fanget i et paradoks af den samme identitet. Hertil kan den franske professor i sociolog Pierre Bourdieu inddrages med hans habitusbegreb. De rammer der bliver lagt for individet igennem livet, vil påvirke hvordan individet opfører sig på.

---

Hvilket passer meget godt overens med Storbritanniens seneste BREXIT. I Storbritannien er det 52% af befolkningen, der føler sig mere som borger i Storbritannien end som verdensborger, angiver en statistik fra artiklen Mangler Danmark verdensborgere. Tallene stemmer meget overens med valget om BREXIT skulle foretages, hvilket i det hele taget begyndte, fordi at briterne følte at EU havde fået for meget indflydelse og plads i den britiske hverdag.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter