Indledning
I perioden fra d.9 april 1940, til d.5 maj 1945 var Danmark besat af Tyskland.

Besættelsen skabte et dilemma for de danske politikere, om hvorvidt de skulle yde modstand eller om de skulle samarbejde med tyskerne. I besættelsens 3 første år valgte den danske regering at føre samarbejdspolitikken – dette valg har skabt debatter indtil dags dato.

Var det en fornuftig beslutning og hvilken betydning har det haft for Danmark at vi valgte at føre denne politik? Samarbejdspolitikken og opfattelsen af denne, danner grundlaget for opgaven. Jeg vil beskrive hvad samarbejdspolitikken var, og hvilken betydning samarbejdet med den tyske besættelsesmagt havde for Danmark.

Ydemere vil jeg analysere den anvendte retorik under besættelsen gennem John Christmas Møllers radiotale. Afslutningsvist vil jeg beskrive hvilke dilemmaer de danske politikere stod i under besættelsen, hvorefter jeg vil vurdere hvordan vi efterfølgende har set på det.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning ............................................................................................................................ 1
1.1 Problemformulering ....................................................................................................................... 1
1.2 Metode Og Struktur ........................................................................................................................ 1
1.3 Redegørelse .................................................................................................................................... 2
2. Analyse....................................................................................................................................4
3. Vurdering ................................................................................................................................9
4. Sammenfattende konklusion ................................................................................................. 10
Litteraturliste og bilag. .............................................................................................................. 11

Uddrag
Under besættelsens første 3år førte Danmark den politik som er blevet betegnet som værende samarbejdspolitikken. Jeg vil i dette afsnit redegøre for hvad samarbejdspolitikken var, samt baggrunden for denne – ydemere vil jeg beskrive hvilken betydning samarbejdet havde for Danmark.

Den 9.april 1940 blev Danmark besat efter ca. 2timers kamp i Sønderjylland og ved Amalienborg. Tyskernes overlegenhed kom hurtigt til udtryk, og på baggrund af dette udstedte regeringen og kongen ordre om at nedlægge våbnene og dermed indstille kampen.

Der blev d.10 april – dagen efter besættelsen – dannet en ny samlingsregering, hvor alle de store partier besad diverse ministerposter. Denne samlingsregering skal ses som værende kulminationen på den parlamentariske utilfredshed som herskede på baggrund af besættelsen.

Samlingsregeringen havde til opgave at tilfredsstille det enorme behov for nationalt sammenhold som opstod efter besættelsen.
Den nye samlingsregering indførte på baggrund af Tysklands løfte om at Danmark ville bevare deres politiske selvstændighed samarbejdspolitikken.

På baggrund af selvsamme løfte betød samarbejdet mellem regeringen og besættelsesmagten at Danmark bibeholdte den danske lovgivning, samtidig med at domstole og politi fortsatte uden større påvirkning fra besættelsesmagten – dog var konsekvensen af besættelsen at den militære kontrol tilhørte tyskerne. Dog endte den danske regering med at gøre indrømmelserne over for besættelsesmagten, eksempelvis indførte samlingsregeringen en grundlovsstridig lov for at begrænse kommunistpartiets indflydelse.

Samarbejdspolitikken dannede også grundlag for en enorm eksport af landsbrugsvare til Tyskland. Landbrugseksporten blev anset som værende essentiel for besættelsesmagten, hvorfor de på intet tidspunkt stillede krav som kunne ødelægge samarbejdet. Eksempelvis krævede de ikke dyr tvangsslagtet, hvilket var tilfældet i andre besatte lande.

En af præmisserne for at danne samarbejdspolitikken, var at skåne den danske befolkning for krigens rædsler, samtidig med at man ville undgå at de danske nazister kom til magten.

Betydningen af samarbejdspolitikken må anses som værende signifikant, da Danmark bibeholdte politisk selvstyre uden større tysk indblanding, dette betød blandt andet at det danske naziparti ikke kom til magten.

Ydemere nød den almene dansker godt af eksportpolitikken da den sikrede den danske økonomi, på baggrund af den store produktion som eksportpolitikken krævede.

Som konsekvens af overstående opstod der heller ikke fødevaremangel, hvilket ellers var et velset fænomen i Europa. Danmarks store leverancer til Tyskland var grunden til at Danmark ikke blev udsultet, og det var også grunden til at det danske fødevareproduktionsapparat kunne forblive intakt.

Danmarks politiske selvstændighed indebar også at man i besættelsens første år selv skulle bekæmpe modstandsgrupperne, hvilket betød at de anholdte modstandsfolk modtog en langt mildere straf i forhold til hvis de var blevet anholdt og dømt af besættelsesmagten.

Som beskrevet dannede samarbejdspolitikken grundlag for politisk selvstændighed, hvilket også betød at man i modsætning til andre besatte lande undgik at der blev indsat en tysk forvaltning. Det formelle ansvar lå stadig hos den danske regering.

Som konsekvens af den politiske selvstændighed kunne Danmark tillade sig at undlade at føre en antisemitisk politik. Fra besættelsens start var det fra den danske regering blevet gjort klart at de ikke ville give indrømmelser for tyske krav omhandlede antijødiske love, og samarbejdspolitikken betød at dette krav var muligt.

Endvidere opstod der som konsekvens af samarbejdspolitikken og besættelsen varemangel på udenlandske vare.

Dette betød at det kun var lande som var kontrollet af Tyskland, eller neutrale lande som man kunne handle med. Betydningen af varemanglen blev mere tydelig jo længere hen man kom i krigen, eksempelvis var der ikke kakao eller kaffe til salg fra januar 1942, og privatkørsel blev forbudt fra april 1940 grundet benzinmangel.