Indledning
ScanCom International A/S er et aktieselskab der blev grundlagt i år 1995. ScanCom International er blevet et af de førende selskaber i udendørs møbler på globalt plan.

Jeg vil i denne opgave udarbejde en omverdens analyse af ScanCom som skal begrunde hvorfor de har udviklet havemøbler i DuraOcean serien.

Derefter vil jeg lave en købsadfærdsanalyse for familie Sørensen, som overvejer at købe havemøbler fra DuraOcean serien.

Indholdsfortegnelse
Omverdensanalyse af ScanCom
Den afhængige omverden:
- Kunder
- Konkurrenter
- Mellemhandlere
- Leverandører

Den uafhængige omverden:
- Demografiske forhold
- Massemedier
- Miljø
- Politiske og lovgivningsmæssige forhold
- Økonomiske forhold
- Kulturelle forhold
- Teknologiske forhold
- Konklusion på omverdensanalysen

Købsadfærdsanalyse af familie Sørensen
De fire baggrundsforhold
- Kulturelle forhold
- Sociale forhold
- Personlige forhold
- Psykologiske forhold

Købsbeslutningsprocesen
- Problemerkendelse
- Søgning efter informationer
- Vurdering
- Købsbeslutning
- Efterkøbsadfærd
- Konklusion på købsadfærdsanalysen

Uddrag
Konkurrenter
ScanCom International store konkurrent er IKEA. IKEA har til forskel for ScanCom International fokus på en lav pris

men IKEA reklamerer stadig med at de er bæredygtige og arbejder frem imod en cirkulær og klimapositiv fremtid. IKEA har store men få butikker i Danmark.

Dette truer ikke ScanCom International fordi deres butikker er online. IKEAs har ikke et specifikt fokus på udendørs møbler i modsætning til ScanCom International.

IKEA kan påvirke ScanCom International meget hvis de vælger at have en kampagne med lignende bæredygtige og genbrugelige tema som ScanCom International har.

Hvis ScanCom International sænker deres priser så de har samme prisklasse som IKEAs møbler ville det påvirke IKEAs prissætning i fremtiden.

Mellemhandlere
ScanCom International er meget afhængige af deres mellemhandlere. Via deres mellemhandlere er den måde de har valgt at produktet skal komme ud til kunderne.

ScanCom International skal have et solidt samarbejde med flere mellemhandlere for at distribuere varen bedst muligt.

Mellemhandlerne og ScanCom International skal blive enige om en pris, det påvirker dem begge hvor høj prisen skal være for produkterne.

Det kan også være afgørende hvis flere mellemhandlere tager produkter fra ScanCom International konkurrenter.

Leverandører
ScanCom International leverandører er meget vigtige i forhold til hvor hurtig fabrikkerne kan få deres materialer og i den rigtige kvalitet.

I forhold til DuraOcean skal leverandørerne levere reb og plastik fra havene til virksomheden. Denne proces kan være besværlig og ScanCom skal have en leverandør der kan tilbyde leveringssikkerhed.