Indledning
I denne opgave vil jeg kommer jeg ind på hvilke konsekvenser finanskrisen havde for bilbranchen, samt hvor langt tid det tog før den rigtig var kommet oven på igen. Hvordan Ejner Hessel startede i sin tid og hvordan de har udviklet sig.

Hvilke konsekvenser miljøet og hvilke ting fra det uafhængig miljø kan påvirke Ejner Hessel og bilbranchen som helhed. Hvilke muligheder Ejner Hessel har som geografisk ekspansion og udvalg af sortiment, som jeg har analyseret ved hjælp af modeller og statistik, jeg vil samtidig se hvordan den danske befolkning tog imod finanskrisen og hvordan de forholdte sig til situation ift. Bilbranchen. Jeg vil også kigge på hvilken drejning bilmarkedet kan tage gennem de næste år.

Indholdsfortegnelse
Resume 3
Indledning 4
Metode afsnit 4
Redegørelse 5
Analyse 7
Vurdering 11
Konklusion 13
Litteraturliste 14
litteraturliste 15
Bilag 15
Bilag 2 17 bilag 3 18 Bilag 4 19 Bilag 5 19

Uddrag
Ejner Hessel er den største bilforhandler i Danmark og alt går strålende i øjeblikket. De har aldrig solgt så mange biler som de gør nu. De sælger biler af mærkerne Renault, Mercedes og Dacia. I 2017 blev Ejner Hessel 100% ejer af Starmark, i 2017 havde de forøget deres omsætning med 500 millioner fra året før. Det betyder også de er markedsleder, deres kernekompetance er at servicere biler.

Hvordan har økonomien og samfundet i Danmark udviklede sig samt, hvilken effekt har det haft for Ejner Hessel og hvad kan Ejner Hessel gøre for at øge afsætningen af deres produkter.

I denne opgave er der fokus på den danske bilbranche samt den danske økonomi før under og efter finanskrisen, hvilket havde/har en kæmpe indflydelse på hvordan Ejner Hessel klarer sig, der vil også være fokus på hvilke muligheder Ejner Hessel har for at øge afsætningen, og hvilke politiske initiativer kan påvirke bilbranchen - og hvordan Ejner Hessel kan tackle dem.

Der vil såvel også være fokus på hvor stor indflydelse el og hybridbiler får i de kommende år i bilbranchen.

Til at besvare problemformuleringen har jeg benyttet mig af fagene af Afsætning og International økonomi. Begge fag er samfundsvidenskabelige fag hvis primære metode er analyse ved hjælp af modeller og statistikker samt analysere hvilke konsekvenser finanskrisen har haft for Ejner Hessel og Bilbranchen.

Fagene bidrager til besvarelsen ved først og fremmest ved analyse af hvilke situationer der har og kan påvirke Ejner Hessel samt hvordan de kan øge afsætningen af deres produkter.