Opgavebeskrivelse
1.1
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Ejner Hessel A/S.

1.2
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018. Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er steget fra 29,3 % i 2017 til 35,4 % i 2018.
Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5
Forklar, hvorfor årets pengestrøm for 2018 er positiv med tkr. 1.293, når Ejner Hessel A/S har købt materielle anlægsaktiver for tkr. 78.292 i 2018.
Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6
Vurder, hvilke vækststrategier Ejner Hessel A/S benytter

1.7
Vurder, hvordan Ejner Hessel A/S’ forretningsmodel påvirkes af at have forhandling af flere bilmærker.

Uddrag
Hos Ejner Hessel A/S, går salget forrygende, og i 2018 kunne virksomheden fejre deres 50-års jubilæum, med deres hidtil bedste resultat i regnskabet.

De havde dette år en yderst imponerende omsætning på 4.981 millioner kroner, samt et resultat før skat på 153 millioner kroner.

Der er nogle bestemte elementer der har været i spil og bidraget til det succesfulde salg og den fremragende økonomiske udvikling hos Ejner Hessel A/S.

Først og fremmest har den stor succes hos Ejner Hessel A/S, været forsaget af hvordan de over årene har formået at ramme et meget bredt publikum af bilforbrugere.

Ejner Hessel A/S forhandler og servicere nye såvel, som brugte biler til både private og erhverv, hvilket derfor gør dem meget alsidige og fleksible for forbrugeren.

Væksten kan desuden også findes i hvordan Ejner Hessels ”premium-brand” Mercedes-Benz, som har lanceret en række modeller, som nu når ud en større publikum af forbrugere end hidtil, der i høj grad appellerer til mellemklassekøberne.

Ikke kun indenfor for området personbiler men også både vare- og lastbiler, har virksomheden opnået en stor og stabil vækst.

Her har nye modeller fra producenterne, samt en satsning på de miljørigtige motorer givet Ejner Hessel A/S mange positive tilbagemeldinger fra kunderne.

I 2017 overtog virksomheden det fulde ejerskab af StarDanmark. Stardanmark er Skandinaviens største brugtbilsvirksomhed, der primært begår sig i salg af nyere samt brugte premium-biler.

I forbindelse med overtaget i 2017 har Ejner Hessel A/S nu fuldt ejerskab af StarDanmark, hvor de tidligere kun havde en ejerandel på 50%.

Kort efter overtagelsen åbnede StarDamark, som har hovedafdeling i Vejle, også et brugtbilscenter i Roskilde og en afdeling i Aalborg, der igen har bidraget til udvidelsen af virksomheden.

Ejner Hessel A/S opkøbte StarDanmark med henblik på at tiltrække et større antal, af de forbrugere der ønsker at købe enten en ny eller brugt Mercedes-Benz personbil.

---

Indekstal for kapitaltilpasningsevne:

Virksomheden kapitaltilpasningsevne er forringet fra år 16 til år 18, idet aktivernes omsætningshastighed er faldet fra 4,83 g i år 16 til 4,52 g i år 18, dvs. et fald på 0,31 g eller ca. 6 %.

Anlægsaktiverne er i analyseperioden steget med 23 %. Denne udvikling har påvirket aktivernes omsætningshastighed negativt, idet omsætningen er steget med 12 %, mens anlægsaktiverne er steget med 23 %.

Varebeholdningerne er i analyseperioden steget med 7 %. Sammenholdt med stigningen i omsætningen på 12 % har denne udvikling påvirket aktivernes omsætningshastighed positivt.

Tilgodehavender fra salg er steget med 24 %. Sammenholdt med stigningen i omsætningen på 12 % har denne udviklingen påvirket aktivernes omsætningshastighed negativt.

Indekstallene viser altså at mens nettoomsætningen er steget med 12 % fra år 16 til år 18, er varebeholdninger og tilgodehavender fra salg steget mere end omsætningen (31%), og de har derfor ikke forårsaget en forbedringen i aktivernes omsætningshastighed.

Alt i alt har udviklingen i virksomhedens kapitaltilpasningsevne været negativ. Årsagen til faldet i aktivernes omsætningshastighed er, at den positive udvikling i forholdet mellem omsætning og anlægsaktiver ikke har opvejet den negative udvikling i forholdet mellem omsætning og varebeholdninger samt tilgodehavender.

Denne forringelse i kapitaltilpasningsevnen betyder at virksomhedens aktivitet har udviklet sig ugunstigt i forhold til den investerede kapital. Dette har desuden påvirket afkastningsgraden negativt.