Indholdsfortegnelse
Hvordan ser RobSpector ud, hvordan er den formet, og hvilket materiale er den lavet af?

Hvilke funktioner har den?

Er der en brugergrænseflade på RobSpector, og hvilke elementer signalerer noget til brugeren?

Hvilken data har RobSpector brug for for at kunne udføre arbejdet?

Hvilke dataoutput genererer RobSpector?

Hvorfor er RobSpector skabt?

Hvem står bag udviklingen af RobSpector, og hvorfor har de udviklet den?

Hvem er målgruppen for RobSpector, og hvad skal de bruge den til?

Hvad kan målgruppen få ud af RobSpector, og hvordan gør den deres arbejde eller hverdag nemmere?

Er der andre end målgruppen, som kan få noget ud af RobSpector? Er der fx nogle data, som kan anvendes af andre, og kan disse data anvendes til at skabe ny viden?

Hvad bruger JYSK RobSpector til, og hvornår i lagerprocessen inddrages den?

Kan RobSpector løse en problemstilling for JYSK, og kan den gøre arbejdet bedre?

Skal medarbejderne på JYSKs højlager i Uldum kunne noget bestemt for at kunne anvende RobSpector? Skal de fx have faglig viden, sproglige evner, motoriske evner eller teknologiske evner for at kunne anvende den?

Har RobSpector gjort, at arbejde løses på en ny og anderledes måde end før?

Hvilke jobfunktioner har RobSpector erstattet, hvis nogen?

Hvilke fordele er der ved at bruge RobSpector frem for ikke at anvende den?

Hvilke ulemper er der ved at anvende RobSpector?

Hvilken betydning har det for JYSK, når de indfører et nyt digitalt artefakt som RobSpector?

Brug Leavitts model til at lave en konsekvensvurdering og kom minimum ind omkring følgende emner:
- Struktur:
- Personer:
- Opgaver:
- Teknologier:

Uddrag
Hvordan ser RobSpector ud, hvordan er den formet, og hvilket materiale er den lavet af? En RobSpector er en stor maskine som er formet som et L. Den har en masse mindre maskiner inden i sig og har en stor arm i midten. Den er lavet af metal.

Hvilke funktioner har den? Den har en funktion som kan scanne pallerne for at se hvor god stand de er. Så har den en funktion som renser pallerne og putter søm på plads som er ved at falde ud. og så har den en arm så den kan løfte pallerne rundt.