Opgavebeskrivelse
Opgave 1: Identificer Redbulls målgruppe, kernekompetence og Kritiske Succes Faktorer.

Opgave 2: Produkt
- Forklar forskellen på sortimentsbredde og sortimentsdybde ved brug af praktiske eksempler fra Redbull.
- Definer disse kvalitetsdimensioner: Funktionel kvalitet, smagsmæssig kvalitet og imagemæssig kvalitet og redegør for hvilke(n) Redbull anvender.

Opgave 3: Pris
- Forklar forskellen på markedsbaseret prisfastsættelse og omkostningsbaseret prisfastsættelse og angiv hvilke(n) prisfastsættelsesmetoder Redbull anvender.
- Definer prisdifferentiering og kom eksempler på hvordan Redbull kan anvende dette.
- Angående prisfastsættelse for nye produkter skal du forklare forskellen på penetration price og skimming price og analysere hvilken prisfastsættelse Redbull bruger.

Opgave 4: Distribution
- Forklar forskellen på direkte distribution og indirekte distribution og analyser hvilken distributionsstrategi Redbull bruger: Intensiv distribution, Selektiv distribution eller Eksklusiv distribution.

Opgave 5: Angiv eksempler på hvordan Redbull bruger to selvvalgte af de nedenstående Promotionformer

Opgave 6: Baseret på ovenstående analyser, skal du identificere én udfordring for Redbull og angive to løsningsforslag ved brug af fagbegreber og faglig argumentation.
- Substantiverende produkter

Indledning
Redbull vil gerne vide noget mere om hvordan de skal sammensætte deres marketingmix og de har derfor bedt dig som ekstern konsulent om at give input på dette. Du skal derfor aflevere to sider (4800 anslag) til dem i uge 9 2021.

Uddrag
Forklar forskellen på sortimentsbredde og sortimentsdybde ved brug af praktiske eksempler fra Redbull.
Sortimentsbredde er hvor mange forskellige varegrupper deres sortiment består af.

Redbulls sortimentsbredde er derfor meget smalt, da de stort set kun tilbyder én i form af den samme energidrik i forskellige størrelser.

Sortimentsdybde er hvor mange varianter deres sortiment tilbyder inden for en varegruppe. Redbulls sortimentsdybde er dyb

da de har mange varianter inden for den samme varegruppe, altså energidrikke. De har den samme energidrik i mange forskellige smage.

Definer disse kvalitetsdimensioner: Funktionel kvalitet, smagsmæssig kvalitet og imagemæssig kvalitet og redegør for hvilke(n) Redbull anvender.

Funktionel kvalitet er hvad produktets egenskaber og funktioner er. Redbull anvender i høj grad funktionel kvalitet i form af det høje koffeinindhold, som deres produkt er kendt for.

Smagsmæssig kvalitet er produktets udseende, farve og design. Redbull anvender smagsmæssig kvalitet i form af det unikke udseende på deres dåse (formen) samt deres logo, som faktisk oprindelig stammer fra Thailand, hvor produktet blev skabt helt tilbage i 1976.

Imagemæssig kvalitet er produktets brand image. Redbull anvender imagemæssig kvalitet i form af deres markedsføring som via sponsorater og reklamer forvandler Redbull til en prestige ting at købe.

Så kunderne vælger Redbull, fordi det er velkendt og de har skabt sig et navn på markedet og associeres med en række ting som især de yngre forbrugere synes er seje. Ekstremsport eksempelvis.