Indledning
Vi alle kender og frygter sygdommen kræft. Vi alle er bange for at få kræft, men vi alle er også bange for vores elsket og tætte bliver ramt af den strækkelige sygdomme.

Men gør vi alle hvad vi kan for at forhindre kræft? Det er ikke altid let for mænd at holde øje med tegn på sygdomme og de er gode til at se forbi dem, derfor er det vigtig

som datter og søn at sørge for ens far har det okay, hvilket kræftens bekæmpelse har fokus på i sine reklamefilm ”Red din fars dag” og ”Red din fars dag 2”.

Reklamefilmene ”Red din fars dag” og ”Red din fars dag 2” blev udgivet af kræftens bekæmpelse i 2018 og 2019.

Man kan se begge reklamefilmen henvender sig til børnene i og med de bruger udtryk som ”vi”, ”din far” og ”fædre”, som er en henvendelse til børnene af fædrene, der er dårlig til at tag den ekstra tur til lægen eller passe på sig selv.

Uddrag
Den først reklamefilm har en lang række scener, hvor hver scene viser nogen værdier af fædre. Mellem scenerne er der en tydelig klipning, som gør man opmærksom på der kommer en ny scene.

Dette understøtter at reklamefilmen gør brug af a-konitutetklipning. Gennem reklamefilmen bliver man informeret omkring en række af fædrenes værdier overfor deres børn gennem 4 scener.

I de følgende scener ser man faren, som altid henter sine børn , faren som altid hjælper, hvis teknologien ikke virker , faren som altid hjælper med håndværk og faren som er generøs og betaler for ting .

Disse scener understøtter også at reklamefilmen har gjort brug af etableret montageklip i og med scenerne supplerer hinanden til at skabe et heltebillede af fædrene.

I staren af reklamen gøres der brug af korte indstillinger, da indstillinger ikke varer længere end 3 sekunder, hvorimod i slutningen af reklamen gøres der brug af lange indstillinger.

De lange indstillinger bliver brugt under visningen af familieportrætterne, for at skabe en roligere stemning og for at få børnene til at tænke over hvor vigtigt deres fædre er for dem, hvilket igen understøtter reklamefilmens brug af patos.

Derudover er der gennem hele reklame en rolig kvindelig voice-over, som bruger hverdagssprog for at bedre kunne ramme målgruppe, som er fædres børn, som kan være yngre og ældre.

Derudover bruger den kvindelige voice-over beskrivende ord, såsom ”hverdagens helt” , ”privatchaufføren” , ”teknologiske genier

”gør – det – selv – guder” og ”genrøse hæveautomater” , hvilket giver et heltebillede af fædrene. Reklamefilmen gør også brug af en asynkronisk underlægningsmusik

som opbygger reklamens suspense i og med den bliver mere og mere dramatisk jo længere ind i reklamen man kommer og jo flere værdi der bliver nævnt af fædrene.

Dog slutter den dramatiske underlægsmusik, da den kvindelige voice-over siger ”lige bortset for en ting” , hvilket forstærker følelsen af noget slutter eller noget går galt

som i dette tilfælde kunne være at miste sin far til kræft. Efterfølgende kommer der en ny roligere og mere seriøs underlægningsmusik af englesang, hvilket symboliserer himlen.

Under den roligere og mere seriøse underlægning fremstår der også brug af appelformen logos ”Faktisk har de højere dødlighed end kvinder

når det gælder kræft” ved at reklamen gør brug af logos, så gør det reklamen mere troværdig, da der fremstår fakta.