Indledning
I denne opgave vil jeg have udarbejde en redegørelse af virksomheden Rains, samt lave en analyse af virksomhedens vækst og konkurrencestrategi.

Jeg vil komme ind på hvilken vækststrategi Rains arbejder med og udpege den konkurrencemæssige fordel Rains har.

Så vil jeg arbejde med virksomhedens internationalisering hvor jeg vil komme ind på de 4 p’er samt se på eksportmotiver, internationaliseringsmodellen og markedsudvælgesmetoden.

Derefter vil jeg vurderet de to udsagn” RAINS benytter sig af en selektiv distributionsstrategi. -At åbne egne Rains- butikker kan være med til at styrke virksomhedens brand.

”hvor jeg vil komme med den bedste vurdering om hvad er er tale om. Til sidst vil jeg identificere de væsentligste udfordringer for Rains og finde mulige løsningsforslag

Indholdsfortegnelse
1. Redegør kort for virksomheden Rains.
2. Analyser Rains’ vækst- og konkurrencestrategier.
- Konkurrencestrategi:
- Vækststrategi:
3. Analyser Rains’ internationalisering.
- Eksportberedskab
- Produkt:
- Produktion:
- Personale:
- Penge:
- Eksportmotiver
- Internationaliseringsmodellen
- Markedsudvælgelsesmetode
4. Vurder følgende udsagn:
• Rains benytter sig af en selektiv distributionsstrategi.
• At åbne egne Rains-butikker kan være med til at styrke virksomhedens brand.
5. Identificér en væsentlig udfordring for Rains. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.
- Udfordring 1:
- Udfordring 2:
- Udfordring 3:
- Løsning og konsekvens til udfordring 2:

Uddrag
Rains ApS er en produktionsvirksomhed der blev stiftet af Daniel Brix i 2012. Virksomheden blev stiftet i 2012 og har siden vækstet utroligt meget hvert år siden hen.

Selvskabet er i dag udbredt i 25 lande med 2500 forhandlere. Rains sælger deres produkter i virksomheder som Samsø & Samsø og outdoor forretninger, men har derud over også deres egne butikker for at gøre mærket mere unikt og styrke brandet og ikke mindst en webshop.

60% af deres produktion er regntøj, 35% er tasker og de sidste 5% er så accessoires.1 Virksomheden har den største omsætning på

eksportmarked hvor den er på 79% af den samlede ekoport, hvor de resterende 21% omsættes på hjemmemarkedet.

Virksomheden har en stærk markedsføring på de sociale medier, dette ses b.la. på deres Instagram hvor de har 165.000 følgere på daværende tidspunkt og som er stærkt voksende.

Her bruger de en unik markedsføring hvor de har meget fokus på at bruge naturen når de tager billeder af deres modeller i deres produkter.

Rains går meget ind for at der et de rigtige butikker som deres produkter skal være i, så der stadig bliver holdt den unikke standard som de ønsker. Virksomhedens målgruppe er mest unge fra 15-årsalderen som er vilde med virksomhedens brand.

---

Produkt:
Rains udbyder et produkt der er der egnet til eksport i særlig grad i de nordiske lande.

Da Rains kun udbyder produkter der er eget til regnvejrsdage sætter dette en begrænsning for virksomhedens mulighed for eksport at dele af verden.

Derfor er det på daværende tidspunkt udfordrende for en virksomhed som Rains at sælge til mange af de arabiske lande, da de ikke ville finde produkterne funktionelle.

Rains skal også tage højde for kultur, lovgivning og præferencer mm. så virksomheden ikke kommer i problemer med hensyn til deres produkter.

Lovgivningsmæssigt skal de have 100% styr på at produkterne overholder de regler som der er i forhold til hvilke regler der er i landet.