Indholdsfortegnelse
1. Giv en kort virksomhedskarakterstik af virksomheden Rains

2. Analyser Rains´ vækst- og konkurrencestrategier

3. Diskuter følgende udsagn:
- RAINS produkter er dagligvare

4. Identificer en væsentlig udfordring for RAINS. Diskuter mulige løsninger af den valgte ud-fordring.

Uddrag
Rains ApS er en dansk engros- og detailvirksomhed. Ved at virksomheden har valgt nogle af deres forhandlere fra, og selv åbnet nogle butikker

har de benyttet sig af vækststrategien forlæns vertikal integration og er dermed blevet en detailhandelsvirksomhed også. Rains sælger moderne kvalitets-regntøj, gummistøvler og mere til.

Virksomheden har også vare der bliver kaldt ”limited edition”, disse produkter bliver fremført med forskellige designere

de fleste der er blevet fremført, er sam-men med Mads Nørgaard. Rains blev grundlagt af Daniel Brix Hasselager og Philip Lotko Wormslev i år 2012.

Direktøren i Rains ApS er Jan Stig Andersen og bestyrelsesformanden er Daniel Brix. Virksomheden Rains ligger i Skejby, der ligger bland andet deres design- og salgsafdeling også.

Virksomhedens produktion foregår dog i Kina. Rains åbnede deres første konceptbutik 2016, derefter åbnede virksomheden store konceptbutikker i udvalgte byer rundt omkring.

De storbyer virksomheden b.la. beskæftiger sig i er København, Paris, New York og London. Rains beskæftiger sig også på de asiatiske markeder, de har vækst i lande som Kina og Japan.

Rains har i dag 2.500 forhandlere i 25 lande, virksomheden når derfor ud til 25 forskellige markeder rundt i verden. Det ville sige at Rains beskæftiger sig internationalt.

---

Når der skal analyseres vækststrategier, skal der tages udgangspunkt i virksomhedens nuværende situation

for at finde frem til hvilke vækststrategier der er bedst for virksomheden at gøre brug af, for at kunne opnå deres mål.

En konkurrencestrategi er en strategi der skal sikre virksomheden de størst mulige konkurrencemæssige fordele ift. deres konkurrenter.

Differentieringsfokus
Virksomheden Rains ApS har som skrevet tidligere gjort brug af differentiering ved deres konkurrence/generiske strategi.

Dette gør de, som beskrevet tidligere, da virksomheden sælger moderne regntøj, hvor de har fokus på det unikke og kvaliteten på produkterne.

Rains har dog også forventninger om at få en bredere målgruppe, da de differentiere sig fra deres konkurrenter, derfor satser de på at få flere og flere kunder til at benytte deres produkt.

Virksomheden forsøger også at differentiere sig ved at justere på deres p-mix. De som står bag virksomheden

har også fortalt at forretningsideen bag Rains, er at skabe et mere moderne og unikt produkt i forhold til den klassiske version af regntøj.

Markedspenetrering
Virksomheden første vækststrategi, som de gør brug af, er markedspenetrering.

Det ville sige at Rains øger sit salg af deres nuværende produkter, på det nuværende marked.

Som tidligere nævnt differentierer virksomheden sig ved at justere på deres p-mix, dette gøre de ved at skrue markant op for place-parameteren.