Proteinsyntesen | Noter Biologi

Indholdsfortegnelse
1. Hvad er RNA? Hvordan er RNA anderledes end DNA? Inddrag figur 20.2.

2. Beskriv transkriptionen ud fra figur 20.3, 20.4 og 20.5.

3. Beskriv ud fra figur 20.6 og 20.9, hvordan splicing foregår. Hvilken betydning har splicing for, hvor mange proteinet ét bestemt gen kan kode for?

4. Hvad er tRNA og hvilken funktion har det i proteinsyntesen? Inddrag figur 20.10.

5. Beskriv translationen ud fra figur 20.11.

Uddrag
RNA står for Ribo-Nucleic Acid. RNA dannes i cellekernen og efterfølgende bl.a. transporteres ud til ribosomerne.

De pågældende RNA-molekyler er så at sige en ”afstøbning” af det proteinkodende gens nukleotidsekvens, og afstøbningen transporteres herefter ud til ribosomerne, hvor den bruges ved proteindannelsen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu