Indholdsfortegnelse
1. Hvad er et gen?
2. Hvad består et gen af?
3. Hvad består et protein af?
4. Hvad kan et gen blive oversat til?
5. Hvad kaldes tre kernebaser ved siden af hinanden?
6. Hvad kan tre kernebaser ved siden af hinanden (en codon eller en triplet) blive oversat til?
7. Hvad hedder første trin af proteinsyntesen?
8. Hvad sker der i første trin af proteinsyntesen?
9. Hvad hedder andet trin i proteinsyntesen?
10. Hvad sker der i andet trin af proteinsyntesen?

Oversættelse fra DNA-sekvens til aminosyrerækkefølge
1. Oversættelsen fra DNA til protein sker i to trin.
2. Hvad er en codon (basetriplet)?
3. Oversæt følgende fire DNA-sekvenser fra skabelonstrengen til en aminosyresekvens (protein). Brug oversættelsesnøglen (figuren) nederst på siden:
4. Hvor mange forskellige DNA-sekvenser fra skabelonstrengen koder for de følgende aminosyrer eller aminosyre-sekvenser?
- Skemaet viser oversættelsen fra skabelonstrengens rækkefølge af kernebaser til proteinets aminosyrerækkefølge.

Proteinsyntese hos amøber
1. Hvad menes der med ”eukaryote celler”?
2. Hvad skal amøberne bruge uracil til?
3. Hvor i cellen dannes der mRNA?
4. Når mRNA er færdigdannet - hvor føres det så hen?
5. Forklar forsøgsresultaterne vist på figur 1.
6. Vurder hvordan forsøget ville forløbe, hvis man i stedet placerede amøbe A i et næringsmedie, der indeholdt mærket thymin.

Ribosomer, mRNA, tRNA og translation
1. Hvilken funktion har ribosomet?
2. Hvilken funktion har mRNA?
3. Hvilken funktion har tRNA?
4. Hvor mange tRNA-molekyler er der plads til på en gang i ribosomet? Se figur 1 og 2!
5. Hvilken anticodon kan codon ”UAU” parres med. Se figur 2!
6. Et tRNA med en anticodon, der kan parres med UAU, kan hente hvilken aminosyre? Se figur 1 og 2!
7. Kan én slags tRNA hente mere end én slags aminosyre?
8. Hvad sker der med aminosyrerne, når to tRNA med hver sin aminosyre ligger ved siden af hinanden i ribosomet? Se figur 2!
9. Hvad sker der når de to aminosyrer er blevet koblet sammen?
10. Et tRNA med anticodon ”AGG” kan parre sig med hvilken triplet (codon) på mRNA? Se figur 1!
11. Et tRNA med anticodon ”AGG” kan hente hvilken aminosyre?
12. Hvordan kan det gå til at codon ”UUG” på mRNA medfører at der indsættes et eksemplar af aminosyren leucin i proteinet? Se figur 3!
13. Hvad får translationen til at stoppe?

Uddrag
1. Hvad er et gen?
Det en del af DNAet, som kan oversættes til protein. OK – rigtigere med ”et gen er et stykke DNA, der kan oversættes til protein”.

2. Hvad består et gen af?
Et gen består af DNA✓ hvilket indeholder opskriften på et bestemt protein.

3. Hvad består et protein af?
Det består af aminosyrer. ✓

4. Hvad kan et gen blive oversat til?
Det kan blive oversat til protein ✓

5. Hvad kaldes tre kernebaser ved siden af hinanden?
Det er codoner. ✓

6. Hvad kan tre kernebaser ved siden af hinanden (en codon eller en triplet) blive oversat til?
De kan blive oversat til 20 forskellige aminosyrer. ✓

7. Hvad hedder første trin af proteinsyntesen? DNA-transskription✓

8. Hvad sker der i første trin af proteinsyntesen?
Et bestemt område af arvematerialet(genet) bliver aflæst og afskrevet af et særligt enzym, RNA-polymerase i cellekernen, og der laves en kopi af genet i form af et messenger RNA-molekyle. ✓