Projektledelse og Teams | Erhvervsøkonomi

Opgavebeskrivelse
OPGAVE 4:2 GRUPPER
1. Hvilke gruppeformer er omtalt i opgaveteksten?
2. Hvilken rolle spiller Kim?
3. Hvordan er Kims status i de grupper, som han er medlem af?
4. Hvilke sanktioner udsættes Kim for?
5. Hvilke konflikter oplever Kim?
6. Hvilke frustrationsreaktioner bruger Kim?
7. Hvad brude man fra Danlines side have gjort for, at Kim skulle falde bedre til på arbejdspladsen?

OPGAVE 6.2: LEDELSESSTILE
1. Hvilke faktorer motiverer Morten Brandt?
2. Hvordan trives Morten Brandt i firmaet?
3. Giv en karakteristik af hver af de tre gruppeledere ud fra ledelsesteorierne.
4. Diskutér i hvilket omfang man i virksomheden kan og bør forsøge at mindske afstanden mellem de tre lederes forskellige ledelsesstile

OPGAVE 6.3: BLAKE OG MOUTONS LEDERGITTER
Situation 1
Situation 2
Situation 3

OPGAVE 7.2: INTERESSEGRUPPER OG DERES BUDRAGE/BELØNNING
1. Direkte og indirekte interessegrupper der er tilknyttet til nedenstående virksomheder/institutioner
2. Handelsskole/handelsgymnasium

OPGAVE 7.8: MENNESKESYN, LEDERSTIL OG EFFEKTIVITET
1. Hvordan er de fire afdelingslederes menneskesyn?
2. Hvordan motiverer de fire afdelingsleder deres medarbejder?
3. Hvilke lederstile bruger de fire afdelingsledere?
4. Hvilken sammenhæng er der mellem afdelingsledernes menneskesyn, deres valg af motivationsfaktorer, deres lederstil og afdelingens effektivitet?
5. Hvordan påvirkes virksomhedens samlede effektivitet at forholdene i de fire afdelinger?

OPGAVE 8.1: FUNKTIONSOPDELT ORGANISATION
1. Fordele og ulemper ved funktionsopdelt organisationsplan?
2. Omdan organisationsplanen til en objektopdelt plan
3. Nævn fordele og ulemper ved den nye organisationsplan

Indholdsfortegnelse
OPGAVE 6.2: LEDELSESSTILE 5
OPGAVE 6.3: BLAKE OG MOUTONS LEDERGITTER 8
OPGAVE 7.2: INTERESSEGRUPPER OG DERES BUDRAGE/BELØNNING 9
OPGAVE 7.8: MENNESKESYN, LEDERSTIL OG EFFEKTIVITET 10
OPGAVE 8.1: FUNKTIONSOPDELT ORGANISATION 12

Uddrag
Klaus Pedersens menneskesyn ligger tæt op ad McGregors teori X, da han går efter at kontrollere om alt er i orden. Han dirigerer sine medarbejder, frem for at de selv bestemmer. Dog går arbejdet i stå når han ikke er til stede.

Thomas Jørgensens menneskesyn ligger op ad McGregors teori Y. Han vælger at diskuterer vanskelige opgaver i fællesskab. Det viser sig at Thomas giver sine kunder og medarbejdere en betydning og forener dem med organisatoriske mål.

Johannes Jensens er udefra McGregors teori et Y-menneske. Ansatte i hans afdeling mener at arbejdet går langt bedre, når han selv ikke blander sig. Derfor går jeg udefra at medarbejderne kan selv kontrollere sit arbejde.

Som de to andre er Poul Hansen også et Y-menneske. De ansatte i afdelingen er provisionslønnet, hvilket betyder at de stræber efter at få deres behov dækket gennem arbejdet. Sælgerne arbejder selvstændigt uden at blive dirigeret af deres leder. Her kontrollere de selv deres arbejde og får lov til at skabe modenhed og udvikling.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her