Strategi opgave | Erhvervsøkonomi

Indholdsfortegnelse
1. Hvad forstås ved en strategi?
2. Hvilke overvejelser kan der fortages, inden der vælges strategi?
3. Hvilken strategi anvender Plenti ApS?
4. Giv en vurdering af de fremtidige muligheder for Plenti ApS.

Uddrag
Man kan overveje virksomhedens svage og stærke sider, og hvilke trusler og muligheder den står over for. SWOT-modellen bruges til at analysere dette for virksomhedens interne og eksterne forhold. For de interne forhold gælder virksomhedens stærke (strengths) og svage (weaknesses) sider. For virksomhedens eksterne forhold kan man analysere dets muligheder (opportunities) og trusler (threats). Hertil kan virksomhedens ressourcer, arbejdskraft, omgivelser og kapital overvejes inden der vælges en strategi. Hvis man analyserer Plentis interne forhold er en af deres svage sider den ikke eksisterende overskudsgrad. Dog er en af deres stærke sider, at de hurtigt skaffer en masse kunder.

Plenti kan tilbyde abonnement med fri data, som har vist sig at være meget populært, hvilket også er en af deres stærke sider. Plenti er oppe imod nogle store konkurrenter som TDC og Telenor, når Plenti tilbyder disse abonnementer. Derfor er de store teleselskaber en trussel for en lille virksomhed som Plenti. Men de har muligheder når virksomheden voksede så hurtigt, som den gjorde. Indtil Plenti så muligheden i at blive opkøbt og Plentis medarbejdere fortsat kunne arbejde hos TDC og tilbyde deres kunder en bedre netværksforbindelse.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter