Indholdsfortegnelse
Hvad er strategi?
Den perfekte strategi
Vækststrategier -> Måder at vækste på - > Forskellige strategier
Intensivering -> 3 forskellige intensiveringsmetoder
Integration - > Forskellige integrationsmetoder
Sammenhæng ml. Generisk strategi og vækststrategi
Mål
SWOT
- Hvad er en SWOT analyse?
- Giver blik over Virksomheds nuværende situation. Hvor får vi informationen fra?
- Internt (SW):
- Eksternt(OT)
Generisk strategi/konkurrencestrategi (Porter) -> En del af nuværende situation
Produktportefølje analyse
- Stjerner
- Spørgsmålstegn
- Malkeko
- Hund

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Hvad er strategi?
• Hvordan man bevæger sig fra nuværende tilstand til ønsket tilstand
• Bevæge sig fra a til b
o A: Nuværende situation
o B: Ønskede tilstand

Den perfekte strategi
For at vælge den bedste vej er det nødvendigt at tage udgangspunkt i V's nuværende situation
• Hvad har vi af redskab til dette? SWOT Analyse
• SW -> Interne forhold vi kan påvirke: Værdikæde, PLC kurve, Virksomhedskarakteristik
• OT -> Eksterne forhold vi ej kan påvirke: omverdens model, Porters 5-forces

Ide/mission sammenhæng? Grundlaget for at kunne vækste (god ide)
• Stiller forskellige krav til ide:
o Hvem er målgruppen?
o Hvilke behov ma vil tilfredsstille
• Underkrav:
o Ide skal være kortfattet
o Differentierer sig (skille sig ud)
o Kundegrundlag/bæredygtig - Der skal være tilfreds mange kunder

Vækststrategier -> Måder at vækste på - > Forskellige strategier
Hvad er det?
• Måder at leve op til sine mål (at vækste på)
• Strategisk planlægningsskab
o Strategisk planlægningsskab er afstanden mellem punkt c og punkt b
o Punkt C, er der, hvor virksomheden ender, hvis de ikke foretager sig noget nyt

• Måder at undgå et "strategisk planlægningsskab" på
o Ved at benytte en/flere forskellige vækststrategier