Indholdsfortegnelse
Politik og demokrati 1
- Hvad er en ideologi? 2
- Hvad er en værdi/værdier? 2
- Hvad er en enkeltsag? 2
- Hvad er socialisme? 2
- Hvad er liberalisme? 2
- Sammenligning af socialisme og liberalisme - model 2
- Hvad er Socialliberalisme 3
- Hvad er konservatisme? 3
- Hvad er ideologipolitik? 3
- Hvad er fordelingspolitik? 3
- Hvad er værdipolitik? 4
- Hvad er magtpolitik? 4
- Hvad laver et parti? 4
- Partiers adfærd 4
- Molins model 4
- Vælger tilslutning ved folketingsvalg 1994-2015 5
- Politisk deltagelse 5
- Valgdeltagelse og partimedlemskab 6
- Vælgeradfærd 6
- Politikerlede 7
- Styreformer 7
- Anarki, diktatur og demokrati 7
- Demokratiopfattelser 8
- Krav til et godt demokrati 8

Uddrag
Politik og demokrati
Grundbog: Kureer Henrik et. al (2021), Samfundsfag C, Systime. Hentes på: www.systime.dk.

Hvad er en ideologi?
En ideologi er et sammenhængende system af politiske og eller filosofiske ideer. Liberalisme

konservatisme og socialisme er tre klassiske ideologier, der alle opstod i løbet af 1700- og 1800-tallet, for til sidst at danne grundlag for 1800-tallets partier og politiske systemer, som sidenhen blomstrede i 1900-tallet.

Hvad er en værdi/værdier?
Værdier er kulturelt bestemte opfattelser af, hvad der er værdifuldt og ønskværdigt, og hvad der ikke er det.

Stabile følelser over for bestemte idealer om rigtigt og forkert, det man sætter højt og vil arbejde for. Det kan være familiesammenhold, personlig frihed, succes og tryghed.

Hvad er en enkeltsag?
En mening til enkelte samfundssager, som kan diskuteres ude fra ens værdier.

Hvad er socialisme?
Socialisterne mener, at det ikke er muligt at skabe frihed, så længe der er nogle, der tjener styrtende med penge, mens andre næsten ingen har.

Når nogle få mennesker ejer fabrikkerne, og arbejderne kun kan leve af at sælge deres arbejdskraft, vil der altid være ulighed.

Uden økonomisk lighed er der ingen frihed. Skal man skabe frihed, er man derfor nødt til at skabe økonomisk lighed.

For at skabe økonomisk lighed, må man have fælles eje af produktionsmidlerne. Dvs. staten skal eje virksomheder mm. På den måde kan man bedre opnå, at ingen tjener for meget, og ingen tjener for lidt.

Disse holdninger har de fleste socialister til fælles. De er også grundlæggende enige om, at de stærke i samfundet – dvs. de rige – skal hjælpe de svage.

Derfor lægger socialister vægt på, at der skal ske en udligning af de sociale forskelle. Forskellen mellem rig og fattig skal gøres så lille som mulig.

---

Hvad er konservatisme?
Den konservative ideologi går man ind for at bevare samfundet, som det er – i modsætning til socialismen.

I konservatismen frygter man en samfundsomvæltning, som vil ødelægge gamle traditioner mm. som er med til at holde sammen på samfundet.

Man ved, hvad man har, man ved ikke, hvad man får', kunne være konservatismens slogan. Man har en vis skepsis over for forandringer.

Hvis der absolut skal ændres noget, er det bedst at gå langsomt frem og kun lave mindre forbedringer hen ad vejen – og samtidig holde fast i de positive elementer, som man gennem generationer har opbygget.

Hvad er ideologipolitik?
Ideologipolitik viser hvad partierne er, altså højreorienteret eller venstreorienteret.

Nogle partier skifter indimellem holdninger, hvor imod nogen holder ved deres holdninger som fx enhedslisten og liberalismen.

Hvad er fordelingspolitik?
Politik om økonomi. Hvem skal betale skat og hvordan og hvor meget. Hvem skal have adgang til samfundets goder? Opfattes ofte som modsætning til værdipolitik.