Politik | IØ opgave | Noter

Indledning
Politik kan være svært at forstår på flere fronter, dog vil vi arbejde os igennem alle arbejdes spørgsmålet for at finde frem til kvalificerende svar.

Vi vil forholde os kildekritiske igennem arbejd spørgsmålet men også søge efter ny viden for at finde fra til den perfekte besvarelse.

Igennem besvarelsen vil der blive præsenteret fremragende eksempler og formuleret gennem arbejde svar ud.

Besvarelserne indeholder informationer omkring politikken i Danmark, her vil der også blive trukket tråde tilbage i tiden for at finde yderligere informationer. Sød indledning :)

Indholdsfortegnelse
Politikker - Opgave 1
Indledning 2
Arbejdsspørgsmål 3
- 1. Redegør (systematisk) for balanceproblemerne (læs de økonomiske mål) i Dansk økonomi ved Nyrups tiltrædelse i 1993 3
- 2. Analyser, hvorledes Nyrup bruger arbejdsmarkedspolitik for at rette økonomien op. 4
- 2. Vurder, hvorledes tiltagene påvirkede balanceproblemerne (læs de økonomiske mål) 4
- 4. Hvilke andre politikker bliver nævnt? Vi hører som en af de førstnævnte politikere i artiklen som er Svend Auken han var Socialdemokratisk politiker og miljø- og energiminister fra 1987 til 1992 5
- 5. Er det gode kilder, som jeg har fundet. Skal vi være kildekritiske? 6
Konklusion 7

Uddrag
Fuld beskæftigelse: Før Poul Nyrups tiltrædelse i 1993, lå arbejdsløsheden på 330.000, der svarer til over 12% af arbejdsstyrken.

Dog var en stor del af den manglende beskæftigelse, strukturel ledighed, hvilket ikke kunne bekæmpes ved at forøge efterspørgslen som Nyrups regering gjorde.

Det handlede om at ændre arbejdsmarkedspolitikken, der ville gøre et arbejde mere attraktivt ift overførselsindkomst.

Det gjorde regeringen ved at implementere fx. en sygdag uden løn, lønstigninger på 4%, og andre tiltag der gjorde overførselsindkomst mindre attraktivt

såsom at sænke kontanthjælpen, og ikke at regulere de 90% af ens løn man fik fra dagpenge, med kronens værdi.

Som følge af 3. oliekrise i 1990, skabte Danmark alliancer og aftaler med andre lande end Mellemøsten, så disse kriser ikke ville kunne ramme Danmark.

Efterfølgende startede Danmark nye projekter i form af bæredygtig energi, der også var til gode for arbejdsløsheden. Det løftede arbejdsløsheden både kortsigtet og langsigtet. konjunkturpolitik

Betalingsbalancen: under denne krise, lå Danmarks betalingsbalance med et underskud på 19 mia kr.

I takt med den første oliekrise, grundet krigen, med hovedparterne, Egypten og Syrien, mod Israel. Dette krævede meget olie, og de arabiske stater lavede olie restriktioner til Lande som Holland, USA.

Dette havde stor effekt på Danmark, da vores energi bestod hovedsageligt af olie. Med det blev betalingsbalancen forringet, da vi kom i stort underskud, grundet prisstigningerne i olie.

Det var 2. oliekrise der tog hårdt på den danske økonomi. Efter første krise, havde Danmark en samlet gæld der svarede til 10% af BNP

men 4 år efter 2. oliekrise lå den på 50% af BNP, og i takt med det, var der et stigende underskud på betalingsbalancen, der gik fra 4,5% BNP til 3% BNP. I svarer ikke helt på, hvordan det så ud, da han kom til.

inflation: Oliepriser, devaluering og Lønudviklinger havde forårsaget en stigning på 10% på den danske inflation.

Det problem kunne ikke løses ved at forhøje priser, da det ville skabe mere arbejdsløshed, og forøgede man efterspørgslen for arbejde

forvolde man mere inflation, da man ville forhøje lønningerne og gøre specifikke jobs mere attraktive. Inflationen var ikke 10%, da han kom til. I kigger for langt tilbage.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu