Arbejdsspørgsmål | Nazistpartiets politik & strategi

Indholdsfortegnelse
1. Hvilke samfundsgrupper appellerede nazistpartiet især til med programmet fra 1920?
2. Hvem udpeger programmet som fjender af folket?
3. Hvordan var Hitlers strategi for opnåelse af regeringsmagten op til 1923? På hvilke måder lignede den Mussolinis?
4. Kig på tabellen af retsvæsnets behandling af politiske mord 1918-1922. Hvad tænker du, når du ser på tabellen?
5. Lav en kildekritisk analyse af kilde nr. 6 og 7.

Arbejdsspørgsmål til Hitlers vej til magten:
1. Hvad var nazisternes strategi for at vinde magten efter 1925?
2. Hvorfor fik partiet støtte fra den traditionelle højrefløj?
3. Hvorfor udnævnte rigspræsident Hindenburg Hitler til rigskansler (=regeringsleder) i 1933?
4. Hvordan lykkedes det Hitler at få Rigsdgens godekendelse af en bemyndigelseslov, der gav regeringen magt til at give love?

Arbejdsspørgsmål: En nazistisk etpartistat
1. Hvilken position fik "føreren" i den nazistiske etpartistat?
2. Hvorved adskiller ideén om "føreren" sig fra tidligere opfattelser af stat og statsstyre?

Arbejdsspørgsmål: Hitler om racelæren
1. Hvordan anvender Hitler begrebet "race"?
2. Hvordan opfatter han forholdet mellem racerne?
3. Hvad er en "folkestat"? Hvad er dens opgave?
4. Lav en kildekritisk analyse af Hitler-kilden (Uddrag af ”Mein Kampf”)

Arbejdsspørgsmål: Tysk udenrigspolitik efter 1933
1. Hvordan ændredes tysk udenrigspolitik efter 1933? 2. Hvornår og hvordan blev Versaillestraktaten sat ud af kraft?

Arbejdsspørgsmål om "Anschluss"
1. Hvorfor kom det til en alliance mellem Tyskland og Italien?
2. Hvilke argumenter anvendte Hitler for en forening af Tyskland og Østrig?
3. Hvad kan være grunden til, at en meget stor del - måske hovedparten - af østrigerne accepterede "Anschluss"

Arbejdsspørgsmål: Appeasementpolitikken
1. Karakterisér Hitlers taktik i Sudeterspørgsmålet
2. Analysér tankegangen i appeasementpolitikken. Hvorfor slog den fejl?
3. Hvorfor mener Churchill ikke, Tjekkoslovakiet kan opretholdes som selvstændig stat? Anvend kortet over tysk ekspansion.
4. Undersøg det militære styrkeforhold 1938-39. Kan det have haft indflydelse på appeasementpolitikken?

Arbejdsspørgsmål: Münchenaftalen om Tjekkoslovakiet, 29. september 1938
1. Hvem indgår denne overenskomst om Tjekkoslovakiets territorium?
2. Hvilke forpligtelser pålægges Tjekkoslovakiet?
3. Hvilke indrømmelser får Tyskland?
4. Giv en vurdering af betydningen af det britisk-franske tilbud til Tjekkoslovakiet.
5. Lav en kildekritisk analyse af aftalen mellem Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Italien som blev indgået i München.

Arbejdsspørgsmål: Krigsudbruddet
1. Analysér den politiske situation sommeren 1939. Hvad var Tysklands, Sovjetunionens, Storbritanniens, Frankrigs og Polens mål og interesser alliancemuligheder og handlemuligheder
2. Ikke-angrebspagten mellem Sovjetunionen kan betragtes som et skoleeksempel på "realpolitik". Hvorfor?

Krigens faser - Tysklands triumfer 1939-1941, Arbejdsspørgsmål
1. Hvordan forklarer bogen de tyske militære triumfer 1939-1940?
2. Hvorfor lykkedes det ikke Tyskland at vinde krigen på dette tidspunkt på trods af de militære sejre?

Danmark - på hvilken side?

Arbejdsspørgsmål: Samarbejdspolitikken
1. Analysér forudsætningerne og argumenterne for samarbejdspolitikken set ud fra et dansk synspunkt.
2. Forklar tyskernes interesse i samarbejdspolitikken.
3. Hvordan forholdt befolkningsflertallet sig til samarbejdspolitikken?
4. Anser du samarbejdspolitikken for forståelig og korrekt eller for forkert og forkastelig? Begrund din holdning.

Arbejdsspørgsmål til "Kæmp for alt hvad du har kært (1945)"
1. Hvilke argumenter anføres for drabene? 2. Hvem skal ifølge Teglers dømme til døden?
2. 3. Hvordan oplever han selve likvideringen? Er beskrivelsen troværdig?

Arbejdsspørgsmål til "Efter drabet (2001)"

Uddrag
Den politik, Storbritannien og Frankrig førte over for Tyskland, betegnes med ordet ”appeasement”, fredeliggørelse.

En del af de tyske krav var rimelige og berettigede, og hvis man stejlt nægtede at anerkende dette, ville Tysklands udenrigspolitiske kurs blive stadig mere aggressiv.

I stedet skulle man fredeliggøre Tyskland ved at imødekomme velbegrundede tyske krav og ved at give Tyskland den plads som en ligeværdig europæisk stormagt, det var berettiget til.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu