Indholdsfortegnelse
Politik 2
- Politiske idelogier 3
- Marginalvælger eller svingvælger 3
- Kernevælger 3
Parlamentarisme 3
- Grundloven og magtens tredeling 3
Grundlov 3
Personlig frihed (rettighed) 3
Tale-, tros- og trykkefrihed (rettighed) 4
Undervisningspligt i ni år (pligt) 4
- Medier 4
Sociologi 5
- Primær socialisering 5
- Sekundær socialisering 5
- Dobbeltsocialiseringen 5
- Arv og miljø 5
- Jeg-identiteten 5
- Personlige identitet 5
- Sociale identitet 5
- Kollektive identitet 5
- Livsformer 5
- Selvstændige livsform 5
- Lønarbejderlivsformen 5
- Den karrierebundne livsform 6
- Svingdørsfamilien 6
- Team-familien 6
- Den patriarkalske familie 6
- Socialt akvarium 6
- Social arv og andre områder 6
- Social arv og uddannelse 6
Økonomi og erhvervsliv 6
- Partierne og de samfundsøkonomiske mål 6
- Finanspolitik 6
- Den danske velfærdsmodel 7
Høje sociale ydelser 7
Visse sociale ydelser er ens for alle – uanset indkomst 7
Højt skattetryk 7
- Den centraleuropæiske velfærdsmodel 7
- Den liberale velfærdsmodel 8
EU 9
- Den indre markedet 9

Uddrag
Liberal alliance
- Fjerne topskat
- Lavere skatter
- Liberalisme

Ny borgerlige
- Stoppe indvandring
- DK ud af EU
- Lavere skatte
- Liberalisme/nationalisme

Alternativet
- Klima og miljø

Enhedslisten
- Socialisme
- Lighed
- Hjælpe de svage
- Klima/miljø

SF
- Hjælpe de svage
- Miljø/klima
- Sikre velfærdsstaten
- Socialisme

Venstre
- Besparelse i den offentlige
- Lavere skat
- Liberalisme

Socialdemokratiet
- Hjælpe de svage
- Sikre arbejdspladser
- Sikre beskæftigelsen

DF
- Lukket grænser
- Hjælpe de ældre
- Færre indvandrere/flygtninge

Radikale venstre
- Klima
- Skatterne skal holdes i ro
- For EU
- Social liberalisme

Konservativt
- Bevare det vi kender
- Markedsøkonomi  staten spiller en begrænset rolle  lavere skatter
- Konservatisme

---

Primær socialisering
Indenfor sociologien har man historisk talt om forskellige typer af socialisering. Begrebet primær socialisering dækker over den socialisering, der foregår i familien.

Sekundær socialisering
Men det er ikke kun i familien, vi lærer, hvordan vi skal begå os i samfundet. Begrebet sekundær socialisering handler om den socialisering, der foregår uden for familien.

For små og større børn er daginstitutioner som vuggestue, børnehave, skole, fritidsklub de mest betydningsfulde steder, den sekundære socialisering foregår.

Dobbeltsocialiseringen
betyder, at børn tidligere end før skal forholde sig til mange forskellige forventninger om

hvordan de skal opføre sig. Der er forskel på, hvad forældre, pædagoger og de andre børn i daginstitutionen forventer sig af det enkelte barn.