Platons Hulebillede | DHO | Noter

Indholdsfortegnelse
”En retfærdig stat kan kun opstå og fungere, hvis dens indbyggere selv er retfærdige. ” Og hvordan bliver de så det…?
”Oversæt” nedenstående – Hvad taler Platon/Sokrates i virkeligheden om?
- Lænkerne
- Ondt i øjnene
- Skyggerne
- Tingene (og dem, der bærer tingene frem)
- Solen (og hvad er solens rolle?)
- Præmierne i hulen (s. 165)
- Mørkeblind
- De vil slå den, der vil føre dem opad, ihjel (s. 166)
- De, der kommer tilbage [til hulen] (s. 167)
- Hvad vil det sige, at ”indlæringsevnen er til stede i enhver sjæl”? (p. 168)
- Kort sagt: hvordan skal man være, hvis man skal lede staten (dvs. bystaten) ordentligt?
- Sammenlign Hulebilledet med Linjebilledet og din øvrige viden om Platons metafysik.

Uddrag
”En retfærdig stat kan kun opstå og fungere, hvis dens indbyggere selv er retfærdige. ” Og hvordan bliver de så det…?
- Arbejdsdeling uddeles baseret på befolkningens kvalifikationer, ”hver gør sit”.

- Borgerne bliver opdraget og dem der skal lede staten skal styre staten baseret på indsigt i fællesskabets bedste og ikke ens egne.

- Filosofferne, dvs. de særligt uddannede folk skal styrer de krav, da Sokrates påstår at filosofferne, ”dels ved hvad det gode i absolut forstand, dels vil styre efter det.”.

Det hele er en metafor – en meget lang en: dvs. en allegori. Det betyder, at alle ting i billedsproget kan ”oversættes” til noget andet.

Hvad er dette andet, og hvad siges der om det?
- En udtryksmåde, som afbilleder en anden symbolsk betydning.

---

Lænkerne
- Lænkerne skal forstille at fangerne er fastlåst i en position, ” – hovedet kan de ikke dreje for lænkerne.”

som betyder at fangerne kun får mulighed for at se verden på en bestemt måde, og opnår ved at være fastlåst ingen fornufterkendelse dvs. epistemologi: læren om erkendelse, da de er fanget.

- Konkret sagt skal lænkerne symboliser menneskernes uvidenheden/uvished om ideernes verden (den sande virkelighed), når de kun oplever fænomenernes verden

og ikke den nødvendige dualisme, som Platons verdensbillede indeholder (: en syntese dvs. sammentænkning af de sokratiske filosoffer: Herakilt og Parmenides).

Ondt i øjnene
- Den erkendelsesproces fangen opnår efter han kommer ud fra hulen. Han bliver blændet

”Når han så kom op i lyset, ville hans øjne nok være blændet af lys.”, og opnår ved brug af lidt tilvænning, ”(...) han ville få brug for lidt tilvænning.”

intellekt og individuel fornufttænkning til sidst. Platons hulelignelse skal forestille en pinefuld erkendelsesproces som er svært at gennemgå for at slippe fri fra uvidenheden (lænkerne).

- Konkret: opstigning til fra sansernes illusoriske verden til den bagvedliggende ideernes verden (:uvidenhed til viden), er ikke uden smerter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu