PL Import ApS | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1.1 (5%)Vurder, om PL Import ApS indkøber det optimale antal tons af G504 pr. gang.

1.2 (5 %) Beregn ændringen i de årlige lageromkostninger, hvis sikkerhedslageret øges fra 60 tons til 100 tons.

Opgave 2
2.1 Beregn, om det er lønsomt for Tekplast A/S at etablere sin egen distributionsafdeling.

2.2 Beregn, hvor stort virksomhedens kørselsbehov mindst skal være, for at det er lønsomt at etablere egen distributionsafdeling.

2.3 (5 %) Redegør for, hvilke andre forhold virksomheden bør overveje i forbindelse med etablering af egen distributionsafdeling.

Uddrag
For at vurdere om PL Import A/S indkøber med det optimale antal tons af G504 pr. gang, kan man benytte ”Wilsons formel”, som bruges til at beregne den optimale indkøbsstørrelse.

Ud fra beregningerne kan det konkluderes at den optimale indkøbsstørrelse er 120 tons pr. indkøb, hvilket betyder at PL Import ApS ikke køber med det optimale antal tons pr. gang.

---

Prisen for Tekplast A/S’ nuværende leverandør er 10,00 kr. pr. kørt km, hvor at det årlige kørselsbehov forventes at være 350.000 km

hvilket betyder at kan forvente at skulle betale 3.500.000 kr. til leveranderøren: 10,00kr*350.000=3.500.00 kr.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu