Analyse | Odense Sport & Event, UNISCRAP, Bling Bling Import

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 – Virksomhedsanalyse Odense Sport & Event
Opgave 1 – Virksomhedsanalyse (50%)

1. Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Odense Sport & Event de senere år med udgangspunkt i de vedlagte artikler og uddrag fra ledelsesberetning.

2. Vurder, hvilke interne og eksterne forhold der kan forklare udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015 til 2017.

3. Forklar, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015 til 2017.

4. Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 2015 til 2017.

5. Analyser udviklingen i virksomhedens pengestrøm i 2017.

6. Vurder, hvilke vækststrategier Odense Sport & Event A/S primært forventer at anvende fremadrettet.

7. Vurder, hvilket værditilbud Odense Sport & Event A/S giver til kunderne.

Opgave 2- Kalkulation (15%)

1. Beregn de variable enhedsomkostninger for et sølvarmbånd via en bidragskalkulation.

2. Beregn dækningsbidraget pr. sølvarmbånd, dækningsgrad og det samlede dækningsbidrag for hele partiet.

3. Beregn, hvor mange sølvarmbånd der skal afsættes for at omkostningerne til markedsføring bliver dækket.

Opgave 3 – CSR (20%)

1. Redegør for en virksomheds samfundsansvar, herunder også miljøindsats.

2. Analyser udviklingen i virksomhedens miljøpåvirkning fra 2015 til 2017.

Uddrag
Virksomheden UNISCRAP A/S er en dansk genvindingsindustrivirksomhed med mange fabrikker hele Danmark. Uniscrap er Danmarks største og eneste landsdækkende genvindingsindustri med filialer i næsten hver eneste større by i landet.

Virksomheden betjener den danske industri, kommunerne, den private handelssektor og de mange indsamlingsorganisationer indenfor genvinding af primært jern, metal og papir. Uniscraps internationale kontaktflade sikrer de bedste salgsbetingelser på markedet for sekundære råvarer - naturligvis til gavn for vore kunder og leverandører.

Uniscrap indsamler, sorterer og forarbejder hvert år ca. 500.000 tons materialer. Disse såkaldte sekundære råvarer udsorteres af landets affaldsstrømme og erstatter primære råvarer såsom jernmalm og træ.

Populært sagt indsamler og forarbejder Uniscrap hvert år en jernmængde, der svarer til Eiffeltårnet - hver eneste uge året rundt. Råvarerne tilgår de 19 afdelinger over hele landet fra skibsværfter, maskinfabrikker, autoophuggere, smede, metalproducenter, bladhuse, trykkerier, kommuner og mange andre.

Uniscrap A/S er en international virksomhed, som sælger de sekundære råvarer til stålvalseværker, støberier, metalværker og papirfabrikker over det meste af verden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu