Indledning
I den seneste tid har vi set hvordan pandemier er til fare for verdensbefolkningen og samfundet som vi kender det. Menneskeligheden har været truet af diverse sygdomme gennem tiden som har forsaget død og ødelæggelse på deres vej.

Både midlertidige og permanente konsekvenser følger når en pandemi udbryder og det kan vi kende selv i sammenhæng med Corona pandemien.

Mange mennesker har været nødt til at ændre deres hverdag og livsstil i sammenhæng med Covid-19 pandemien og på trods af regeringens mange restriktioner og tiltag, er virussen stadig i omløb.

Corona pandemien i 2019 er dog langt fra den største pandemi som har hærget menneskene - og selvom det er svært at tro, så har vores forgængere stået over for langt større trusler med endnu færre midler og viden til at bekæmpe sygdommene.

Mange mennesker døde under disse pandemiudbrud, da man før i tiden ikke har haft tilstrækkelig information eller infrastruktur til at holde sygdommene hen.

Selv i år 2021 er der stadig mange nye opdagelser og undersøgelser som giver bedre muligheder for at inddæmme globale pandemier – og her er de historiske pandemier også med til at guide os.

I min opgave vil jeg kigge nærmere på pandemier der har været betydningsfulde i forhold til hvordan de forskellige samfund har lært at forstå, inddæmme og imødekomme smittefarlige sygdomme.

Pesten og den spanske syge har været væsentlig for udviklingen i forskning og modarbejdelse af pandemier og jeg vil i min opgave komme ind på hvordan disse 2 sygdomme adskiller sig fra hinanden.

Yderligere kommer jeg også nærmere ind på hvordan pandemierne udviklede sig og hvad der stoppede dem.

Udover det, vil jeg i min opgave foretage en kildekritisk analyse af nyhedsartikler der tager et tilbageblik på hvordan reaktioner og tiltag var med til at bremse smittespredning, men til gengæld også verdensøkonomien.

Desuden vil jeg også foretage en analyse og fortolkning af Martin A. Hansens novelle ’Offer’ og vurdere fremstillingen af middelaldersamfundets reaktion på pesten.

Til sidst i min opgave vil jeg vurdere hvorvidt Corona pandemien trækker tråde tilbage til fortiden og hvordan man kan se de tidligere pandemier har påvirket vores verden i dag.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
Redegørelse 3
- Hvad er en pandemi? 3
- Den Spanske Syge 3
- Den Sorte Død 3
- Forskellene 4
Analyse 4
- Hvad kan magthaverne lære af den seneste virkeligt globale epidemi? 5
- Den sorte død blev nedkæmpet med lovgivning 6
- Tæt kontakt mellem dyr og mennesker skaber grobund for sygdom 7
- Delkonklusion 8
- Offer af Martin A. H. 8
Vurdering 10
Konklusion 11
Litteraturliste 12

Uddrag
Den første kilde er skrevet af Chris Colvin og Eoin McLaughlin. Kilden er en artikel udgivet i 2020 på Videnskab.dk. Forfatterne er begge forskere som har stillet sig selv spørgsmålet; Hvad kan magthaverne lære af den seneste virkeligt globale epidemi.

Artiklen handler om tidligere pandemiers udbrud og hvordan man dengang inddæmmede og forstod sygdommene. Udover det giver forskerne et indblik i hvad Corona-pandemien kan have af økonomiske og menneskelige konsekvenser.

Kildetypen vi har at gøre med her, er en artikel. Artiklen er udgivet af Videnskab.dk og er skrevet af to forskere fra England. Kilden er udarbejdet i sammenhæng med forskerzonen

der giver forskerne en platform hvor de direkte kan skrive om deres forskningsfelt og komme ud til et bredere publikum.

Artiklen er lavet i sammenhæng med at vi har en truende pandemi i verden i 2020 og derfor vil de her forskere argumentere for hvilke tiltag der burde blive taget – med henblik på fejl i tidligere håndtering af pandemier.

Corona pandemien er altså den begivenhed der er fokus i artiklen, samt hvad magthaverne kan gøre for at stoppe den. Artiklen er en andenhånds kilde da de 2 forskere ikke selv har været til stede under de tidligere pandemier der refereres til.

Dog er de førstehåndskilder når der er tale om Corona-pandemien da de er med til at opleve det. Kildens afsender er de 2 forskere samt videnskab.dk og modtageren er bl.a. ”magthaverne” som der også bliver refereret til i titlen.

Selvom forskerne har skrevet artiklen ud fra hvad magthaverne kan lære, så er udgivelsen på videnskab.dk med til at artiklen rammer et bredere publikum.

Derfor henvender kilden sig ikke kun til magthaverne, men også til dem der er interesseret i at undgå en gentagelse af tidligere katastrofer.

Som nævnt er artiklen skrevet med henblik på at informere modtageren om den spanske syge og hvilke hændelser der resulterede i den voldsomme smitte – så dette ikke sker igen under vores Corona pandemi.

Forskernes mål er altså at advare om konsekvenserne ved ikke at tage Corona-virussen alvorligt. Gennem artiklen forholder forfatterne sig objektive og bruger fakta (logos) til at argumentere og overbevise modtageren. ”

Pandemien i 1918 krævede så mange liv, fordi så mange personer blev smittet i første omgang. De blev eksponeret for smitte, fordi de politiske beslutningstagere ikke formåede af inddæmme smittespredningen.”

Her advares der om at ingen handling mod smittefare kan føre til global massedød og at mange kan hurtigt blive smittet. ”Pandemien er et chok for både efterspørgsel og forsyning.

Den medfølgende økonomiske krise er, ligesom sygdommen, meget smitsom. Implementeringen af tiltag som karantæne for formodede smittede vil have alvorlige økonomiske konsekvenser” Igen her advares der om en økonomisk nedgang i følge af karantæne.